Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Romeinen 14:12

Romeinen 14:12
Vierde zondag na Pinksteren
Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden
Schriftlezing: Romeinen 14:1-14
Het eigene van de zondag
Het wordt na Pinksteren tijd dat de gemeente zich rekenschap geeft van alles wat ze gehoord en gezien heeft van Gods liefde voor deze wereld. De tijd na Pinksteren heeft de liturgische kleur groen. Ik […]

Nieuwe boeken