Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Johannes 18:8-9 – 2e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

Jezus antwoordde: Ik heb gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan. Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had: Uit hen die U Mij gegeven had, heb Ik niemand verloren laten gaan.

Johannes 18:8,9 (Herziene Statenvertaling)

Thema: Een overgave onder voorwaarden

Schriftlezing: Johannes 18:1-14

Het eigene van […]

Premium

Preekschets Haggai 2:12,13

Haggai 2:12, 13
(…) wordt dat voedsel daardoor dan heilig? ‘Nee,’ antwoordden de priesters op deze vraag (…), wordt het daardoor dan onrein? ‘Ja,’ antwoordden de priesters, ‘het wordt daardoor onrein.’
Schriftlezing: Haggai 2:10-23 (NBV), 2:11-24 (HSV)
Thema
Het bederf van het beste is het slechtste.
Een aansporing tot heiliging gaat vergezeld van een aankondiging van heil.
Serie
Dit is de […]

Premium

Preekschets Psalm 98:1 – Zondag na Kerst

Psalm 98:1
Zondag na Kerst
Zingt de Here een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Schriftlezing: Psalm 98
Het eigene van de zondag
Tweede Kerstdag valt dit keer op zondag. Dat de gemeente dan opnieuw samenkomt, vormt een goede gelegenheid om stil te staan bij de bijbelse oproep tot zingen. Er wordt in deze periode, in en […]

None

Preekschets Jesaja 11:5 – Tweede Advent

Jesaja 11:5
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.
Schriftlezing: Jesaja 11:1-10

Het eigene van de zondag
Deze tekst is een adventstekst bij uitstek. Veel leesroosters hebben Jesaja 11 als OT-lezing in de periode voor Kerst. Wie in de periode van advent avondmaal viert, kan aansluiten bij de eschatologische […]

Nieuwe boeken