Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Handelingen 17:21

Handelingen 17:21
Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die, zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen.
Schriftlezingen: Psalm 96, Handelingen 17:16-34; 1 Tess. 1
Serie
Dit is deel 3 van een serie preekschetsen van A. Noordegraaf over Handelingen. Zie ook:

Preekschets Handelingen 15:39
Preekschets Handelingen 16:14
Preekschets Handelingen 18:37

Het […]

None

Preekschets ‘Geef voor je kerk’ – 2e zondag na Epifanie

Bij Johannes 2:1-11
Deze preekschets is geschreven tegen de achtergrond van de Actie Kerkbalans 2019.
Het eigene van de zondag
Evangelielezing voor de tweede zondag na Epifanie in 2019 is volgens het oecumenisch leesrooster Johannes 2:1-11 (de bruiloft te Kana). Lezing uit de profeten voor deze zondag is Jesaja 62:1-5 (‘Zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, […]

Nieuwe boeken