Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Handelingen 6:2

Handelingen 6:2
Cantate
‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord.’
Schriftlezingen: Numeri 27:18-23 en Handelingen 6:1-17
Het eigene van de zondag
Deze vijfde zondag van Pasen opent liturgisch gezien met Psalm 98: ‘Halleluja! Zingt de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen […]

Nieuwe boeken

Lid worden