Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Johannes 18:38a – Goede Vrijdag

Johannes 18:38a
Goede Vrijdag
Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.’
Schriftlezing: Johannes 18 en 19
Het eigene van de dag
De dienst op Goede Vrijdag, waarin we Jezus’ lijden en sterven gedenken, is sober van karakter. Hij begint en eindigt in stilte. Groet en zegen blijven achterwege. De belangrijkste elementen zijn bijbellezingen en gebed.
Uitleg
De […]

Premium

Preekschets bij Romeinen 1:3-4

Kan dat wel: ‘Advent met Paulus’? Als we advent nemen als een voorbereidingstijd voor het kerstfeest, gedachtenis van de geboorte van Jezus, dan gaat dat amper of misschien helemaal niet. In de brieven van Paulus speelt Jezus als historische figuur vrijwel geen rol. Laat staan dat de apostel van de heidenen interesse zou hebben gehad voor geboorteverhalen. In ieder geval deelt hij daarover niets met zijn gehoor. Van verwachting is overigens volop sprake bij Paulus, en hoe! Bij hem is ondubbelzinnig sprake van een ongecompliceerde Naherwartung.

Premium

De dynamiek van het christelijk-joods conflict 50-150 AD

Onderstaand artikel is voor een groot deel theoretisch van aard en gewijd aan het schetsen van een hypothese waarvan de gedetailleerde toetsing elders moet volgen. De onderliggende intuïtie is dat de breuk tussen jodendom en christendom niet resulteerde uit doctrinaire verschillen, maar uit een samenspel van sociale krachten waarin oorlog een beslissende rol speelde. Dit […]

Premium

Terug naar Dura: een herinterpretatie van het christelijk huis in Dura Europos

De huiskerk van Dura Europos is in veel publicaties en presentaties een topos geworden. Het wordt opgevoerd als hét prototype van de vroegchristelijke, vóór-Constantijnse christelijke cultusruimte. Het huiskarakter wordt daarbij sterk benadrukt. In diverse publicaties en presentaties zie ik een sterk accent op het knusse en kleinschalige, het informele ook. Vele populaire overzichtswerken en cursussen […]

Nieuwe boeken

Lid worden