Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Paard of ezel

Bij Zacharia 9,1-13 en Matteüs 21,1-5
Verrassenderwijs wordt deze evangelietekst op Aswoensdag gelezen, en niet, zoals in het Gemeenschappelijk Leesrooster, op zondag Palmarum (Palmzondag).
Zie ook: Palmzondag 13 april (Gemeenschappelijk Leesrooster), p. 39.
Toch bevatten de lezingen elementen die buitengewoon geschikt zijn om de Veertigdagentijd (vastentijd) mee in te gaan.
Als ‘vasten’ uitsluitend wordt […]

Premium

Preekschets Marcus 11:1-11 – Palmzondag – 6e zondag van de veertigdagen

‘… rijdende op een ezel…’
Zacharia 9:9
Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie.
Algemeen – Het eigene van deze zondag, Palmzondag
Op deze zondag, het begin van de lijdens- of de Goede Week, worden we meegenomen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De evangelielezing van deze […]

Premium

De koning op de strijdwagen of die op een ezel?

Bij Zacharia 9,9-12, Romeinen 6,16-23 en Matteüs 11,25-30
Wat is de weg uit ballingschap naar bevrijding? Dit is het thema dat alle drie de lezingen gemeen hebben. Sleutelwoord in deze is vertrouwen: vertrouwen op God enerzijds, vertrouwen op afgoden anderzijds. Maar hoe onderscheiden we die?
Zacharia profeteert over de toekomstige bevrijding van Jeruzalem uit […]

Premium

Preekschets Marcus 11:1-11 – voor Palmzondag, 6e zondag van de 40dagen

De 6e zondag in de Veertigdagentijd of vastentijd, ook wel Palmzondag genoemd, staat in het teken van het komende lijden van Jezus. Het is zes dagen voor zijn veroordeling. De naam ‘Palmzondag’ (of ‘Palmpasen’ voor deze laatste zondag voor Pasen is erg populair. Zelfs in a-liturgische kringen gebruikt men die. Zeker het allitererende Palmpasen beklijft […]

Nieuwe boeken