Bart Gijsbertsen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (paperback): Een betoog van Nicodemus?

Auteur: Bart Gijsbertsen

De Hebreeënbrief wordt door velen gelezen als bewijs dat het joodse geloof is achterhaald door het christelijke. Maar is dat terecht? De ‘Brief aan de Hebreeën’ lijkt het betoog te zijn van een Joodse schriftgeleerde. Hij citeert meer dan honderd teksten uit de Septuagint (het Griekse ‘Oude Testament’) om dat betoog te onderstrepen. Bart Gijsbert[...]

Boek (paperback): Een heidense uitdaging

Auteur: Bart Gijsbertsen

Er verschijnen veel boeken over de verhouding tussen christendom en jodendom, kerk en synagoge, Israël en de volkeren. Die verhouding wordt tegenwoordig anders gezien dan eeuwenlang gangbaar was. Maar wat dat concreet betekent voor de gemiddelde kerkganger of bijbellezer is veel minder duidelijk. Bart Gijsbertsen schrijft toegankelijk en voor een breed pu[...]

Boek (paperback): Van zilveren sporen

Auteur: Bart Gijsbertsen

‘Geloven met een Hebreeuws ijkpunt’. Zo vatte een interviewer de boeken van Bart Gijsbertsen samen. Ze weerspiegelen een boeiende zoektocht naar een christelijke bijbeluitleg die wortelt in de joodse traditie. Gijsbertsen maakt hier een tocht door het synagogale jaar. Dat doet hij onder Hebreeuwse titels, te beginnen met Bereesjiet (Genesis). We horen i[...]

Boek (ebook): Een heidense uitdaging

Auteur: Bart Gijsbertsen

De hele bijbel is door joden geschreven, maar dat komt niet altijd tot uiting in de christelijke bijbeluitleg. Een heidense uitdaging neemt de lezer mee op een zoektocht naar een bijbelse theologie die hier wél recht aan doet. De auteur komt tot een nieuwe theologie die geen geweld teweegbrengt, maar mensen juist verbindt, hoe verschillend ze ook zijn. Met [...]