Geloofsverdieping | Spiritualiteit

‘Ik ontvang en baar’

Uit Herademing 2020 - uitgave 02
Door Kitty Bouwman

Hildegard van Bingen beschreef hoe de kerk een heilige ruimte is. Niet alleen is de kerk een ruimte voor Gods aanwezigheid onder ons. Zij belichaamt ook zelf deze heilige ruimte, waarin ze functioneert als een moeder. Hoe de kerk gestalte geeft aan haar moederschap, zag Hildegard in een visioen – dat zij optekende.

Dogmatiek

Robuuste Bijbelstudies over het lijden

Door Jan Reijm

Bert Schroten heeft gedurende de coronapandemie een robuust boekje met Bijbelstudies geschreven: God, waarom?. Robuust, omdat het stevige stellingnames niet uit de weg gaat.
Kerkopbouw

De kerk als plaats van bezinning en verdieping

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 04 - Marga Baas

Voor ‘het leren van gemeenteleden’ worden in veel gemeenten mogelijkheden gezocht: avonden, excursies, boekbesprekingen, debatten, enz. Ter inspiratie voor de werkgroep of commissie die dat organiseert dit artikel met mogelijkheden, kaders, tips...
Top 5 boeken
1
toen-ongeloof-nog-heel-gewoon-was
2
handboek-pastoraat-bij-psychische-problemen
3
bidden-en-binden
4
genadetijd
5
hemelse-reisbegeleiding
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Liturgie | Pastoraat

Netflix en reflectie

Uit Laetare 2021 - uitgave 01 - Kees van der Zwaard

Leven in lockdown betekent niet meteen dat ik een stap zet op de weg naar binnen. Afstand houden van anderen heeft niet automatisch tot gevolg dat ik meer verbinding met mijzelf maak. In plaats van reflectie kijk ik meer televisie. Ik kijk zelfs Netflix, dat verslavende medium, waarvan ik ooit afscheid nam omdat ik niet tot mijn dood series wil kijken. Hoe goed gemaakt ook.
Spiritualiteit

Het gelaat van God in de schepping

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 01 - Wessel Stoker

De natuur wordt vanouds als Gods boek beschouwd. De Nederlandse landschapsschilderkunst van de zestiende en zeventiende eeuw heeft dan ook calvinistische wortels. Verschillende schilders hebben deze traditie, elk op eigen wijze, voortgezet, zoals Van Gogh en Emily Carr.
Geloofsverdieping

De knoppen breken

Uit Open Deur 2021 - uitgave 03 - Almatine Leene

Het voorjaar geeft hoop. Je merkt dat er iets moois komt. Maar dat spreekt niet vanzelf, laat de dichter Jaap Zijlstra ons zien. Voor het eerst in zestien jaar hoop ik weer alle Nederlandse seizoenen te beleven. In het zuiden van Zuid-Afrika hadden we eigenlijk maar twee seizoenen: winter en zomer. Heel soms had je […]
Kerk en wereld | Wereldkerken

Witheid en publieke theologie. Luisteren onderzocht

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 04 - Cobus van Wyngaard

Onze idealen over hoe het publieke debat eruit moet zien, blijven gecompliceerd door de realiteit van hoe we ingebed zijn in machtsverhoudingen en systemische onrechtvaardigheid. Wat zijn de uitdagingen van ras voor witte theologen die deelnemen aan de Zuid-Afrikaanse publieke sfeer?
Spiritualiteit

Religie is even gewoon als een ruimteschip

Uit Herademing 2020 - uitgave 04 - Frank Bosman

Games zitten vol met religieuze referenties: christelijke, joodse, islamitische en nog meer. Je kunt met wierook zwaaiende, Gregoriaans zingende monniken tegenkomen, bijbelse personages. Games bieden nieuwe perspectieven op oude religieuze verhalen. Science fiction opent bovendien een ruimte waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuwe wetmatigheden en met een universum zonder religiestress.
Kerk en wereld

Macht langs lijnen van gender

Uit Handelingen 2020 - uitgave 04 - Tom Lormans

Geertje Mak (1961) is historica en bijzonder hoogleraar. In haar onderzoek heeft ze zich onder andere gericht op sekse, seksualiteit, sekse-identiteiten en hoe lichamelijke verschillen tot identiteiten zijn gemaakt. In 1997 promoveerde ze aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift Mannelijke vrouwen. Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw. Ze doceerde van 2005 tot 2016 gendergeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Per 1 september 2016 bekleedt ze de bijzondere leerstoel Politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam, ingesteld vanuit de Stichting Wilhelmina Drucker Fundatie.
Bijbel en exegese | Rituelen

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Uit Schrift 2020 - uitgave 04 - Bernice Brijan

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil […]