Kerk en wereld | Pionieren

‘Sluit je niet op’

Uit TussenRuimte 2019 - uitgave 03
Door Derk Stegeman

Het schrijven van dit ‘portret’ voelt aan als een dialogue intérieure. Want hoewel ik me in mijn werk als manager en directeur bij Stek in Den Haag en het Straatpastoraat volop theoloog voel en hoewel ik me vanuit mijn geloof sterk geïnspireerd voel, vind ik het nooit makkelijk om drijfveren en visie op geloof en leven zomaar eventjes uit de doeken te doen. Er is geen vaste formule, waar ik zo op terug kan vallen. Dat heeft deels te maken met de positie van mijn werk: op de grens van stad en kerk.

Kerk en wereld

Kerk en aardbeving

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 02 - Marco Roepers

In Groningen is nóg een ramp gaande, al decennia. Hoe hebben daar de kerken gereageerd? Wat kan ‘de kerk’ betekenen voor de mensen die er zo moedeloos van worden? En wat kunnen anderen weer leren van de situatie daar? Op 12 augustus 2012 beefde de aarde in het gebied rond Huizinge, een dorpje in Groningen. De beelden van deze aardbeving kwamen in het nieuws. We zagen via een beveiligingscamera in een supermarkt in het nabijgelegen Middelstum hoe de producten uit de rekken naar beneden kwamen.
Geloofsverdieping

Gebed voor het weekend

Door Redactie Theologie

Deze week heet het gebed voor het weekend 'Ontelbaarmaal dank' uit Gebeden voor lichte en donkere dagen.
Top 5 boeken
1
toen-ongeloof-nog-heel-gewoon-was
2
handboek-pastoraat-bij-psychische-problemen
3
bidden-en-binden
4
genadetijd
5
hemelse-reisbegeleiding
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Kerkopbouw | Pastoraat

De Ghanese pastor als papa van zijn gemeente

Uit Handelingen 2020 - uitgave 04 - Laura Dijkhuizen

Vanwege mijn voorliefde voor het Afrikaanse, onze geadopteerde dochters uit Mozambique en mijn werk heb ik een breed netwerk aan Afrikaanse vrienden, collega’s, studenten en kennissen. Zo baden we vanuit mijn toenmalige evangelische kerk in Nederland vijf jaar lang maandelijks met een groep Westen Oost-Afrikaanse en Nederlandse vrouwen voor onze gezinnen. De moeders vroegen opvallend vaak gebed voor hun mannen.
Kerkmuziek | Liturgie

Maria-antifonen

Uit Laetare 2020 - uitgave 05 - Sytze de Vries

Vanaf het begin was mijn loopbaan verweven met het katholicisme, in persoonlijke, in liturgische en in theologische zin. De figuur van Maria speelde daarbij regelmatig een rol. Ik moest mij tot haar zien te verhouden, vanuit mijn soms anti-roomse opvoeding. Door de jaren heen heb ik mij in haar verdiept, gezocht naar een mogelijke oecumenische […]
Bijbel en exegese | Rituelen

Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat…

Uit Schrift 2020 - uitgave 04 - Bernice Brijan

Oorsprong en betekenis van het Pesachmaal Het huidige Pesachmaal kent een lange ontwikkeling met verschillende oorsprongen en interpretaties. Tegenwoordig markeert Pesach het oogstseizoen en een historische gebeurtenis: in dit zeven of acht dagen durende feest in het voorjaar wordt de bevrijding door de uittocht uit Egypte herdacht en gevierd. In deze bijdrage sta ik stil […]
Geloofsverdieping

Samen

Uit Open Deur 2021 - uitgave 01 - Iris Boter

Kikker stond in het bos bij de grote eik en wachtte.Vandaag was de dag dat ze elkaar weer zouden zien, zo stond in de brief die Nijlpaard geschreven had. Nog voor hij hem zag, voelde Kikker aan het dreunen van de grond dat zijn vriend in aantocht was. Het duurde even voor hij verscheen, maar […]
Kerkmuziek | Liturgie

Vuur is te heilig en te hevig

Uit Kerk en Theologie 2020 - uitgave 02 - Oane Reitsma

In de gemeente waar ik werkzaam ben, is de kerk al tamelijk ‘vloeibaar’ geworden (zie voor die term het artikel van Marten van der Meulen in dit nummer). Doordat een aantal jaren geleden het adagium ‘kerk voor de stad’ omarmd is, is de kerk op vele manieren in de stad aanwezig. Omgekeerd brengt het ook […]
Kerk en wereld | Zending

Wat we (niet) leerden van eerdere epidemieën

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 03 - Gretha Woort-Bos en Piet Both

Leprazending en Covid-19 in het digitale tijdperk ‘Voldoen de huidige maatregelen?’ Op die vraag reageert viroloog en hoogleraar Jaap Goudsmit in Medisch Contact (uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) van 23 april met betrekking tot Covid-19. Hij zegt onder andere: ‘Dat weet ik niet. We gaan op modellen af, gebaseerd op […]
Kerk en wereld

Waar is de ziel van Europa?

Uit Herademing 2020 - uitgave 03 - Jean-Jacques Suurmond

Een werelddeel wordt volwassen De mens ontwikkelt zich in de loop van zijn leven: van het zoeken naar een eigen identiteit, naar uiteindelijk het besef dat alleen het vreemde van de ander hem kan geven wat hij zelf niet kent en zelf niet heeft. Op die manier zou Europa zich ook moeten ontwikkelen: van losse […]