Systematische theologie

De betekenis van het Onze Vader voor oecumene, geloofsgemeenschap en persoonlijk geloof

Uit Kerk en Theologie 2017 - uitgave 03
Door Jozef Wissink

In zijn boek Onze Vader. Christelijk spreken over God gaat Jan Muis uit van het Onze Vader als startpunt van reflectie voor het ontwerp van een godsleer. Het argument om deze tekst als uitgangspunt te nemen is dat het Onze Vader door alle christenen als gebedstekst gebruikt wordt en dat men zich dus niet voor kan stellen dat iemand christen zou kunnen […]

Ethiek

Interview met Maarten Verkerk

Door Redactie Theologie

Vandaag deelt theologie.nl een interview met Maarten Verkerk. Maarten Verkerk is één van de auteurs van het boek Morgen wordt alles beter. Dit boek over de ethiek en mogelijkheden van gentechnologie schreef hij samen met Henk Jochemsen. Vanuit een christelijk standpunt brengen ze een genuanceerde bijdrage aan de discussie en beoordeling van gentechnologie. In de zoektocht naar hoe je met dit onderwerp als samenleving moet omgaan, maken ze gebruik van verschillende sciencefiction romans en films.
Geloofsverdieping | Kerk en wereld

De christen en de consument: in hoeverre bijten zij elkaar?

Uit Ouderlingenblad 2020 - uitgave 10 - Herman Paul

Herman Paul schreef Shoppen in advent, waarin secularisatie en consumentisme de grote woorden zijn die ons brengen bij een bezinning op de waarden van geloof, kerk en Kerst. Prof. dr. H.J. Paul is hoogleraar Geschiedenis van de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Van 2012 tot 2020 bekleedde hij een bijzondere leerstoel secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit […]
Top 5 boeken
1
moraal
2
op-weg-naar-de-hemel
3
van-jeruzalem-tot-jaffa
4
verzameld-werk-deel-v-a
5
encyclopedie-nadere-reformatie-thematisch-deel-a-k
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Kerk en wereld

Witte schaamte en schuld

Uit Open Deur 2020 - uitgave 11 - Greteke de Vries

Hoe een goedbedoelde vraag grensoverschrijdend en racistisch kan zijn. De zwarte vrouw en ik, witte vrouw, zaten op 1 juli 2019 tegenover elkaar aan een feestelijk gedekte tafel in de kerk. We deden mee met het dialoogontbijt ter gelegenheid van Keti Koti, de (feest)dag waarop het afschaffen van de slavernij herdacht en gevierd wordt.De bijeenkomst […]
Kerkmuziek | Liturgie

Vuur is te heilig en te hevig

Uit Kerk en Theologie 2020 - uitgave 02 - Oane Reitsma

In de gemeente waar ik werkzaam ben, is de kerk al tamelijk ‘vloeibaar’ geworden (zie voor die term het artikel van Marten van der Meulen in dit nummer). Doordat een aantal jaren geleden het adagium ‘kerk voor de stad’ omarmd is, is de kerk op vele manieren in de stad aanwezig. Omgekeerd brengt het ook […]
Kerk en wereld | Zending

Wat we (niet) leerden van eerdere epidemieën

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 03 - Gretha Woort-Bos en Piet Both

Leprazending en Covid-19 in het digitale tijdperk ‘Voldoen de huidige maatregelen?’ Op die vraag reageert viroloog en hoogleraar Jaap Goudsmit in Medisch Contact (uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) van 23 april met betrekking tot Covid-19. Hij zegt onder andere: ‘Dat weet ik niet. We gaan op modellen af, gebaseerd op […]
Geloofsopvoeding | Kerkopbouw

Thuis zijn in de kerk

Uit Handelingen 2020 - uitgave 03 - Bram de Muynck

Enige tijd geleden was er in mijn gemeente een soepbuffet. Op zaterdag kwamen er zo’n honderd mensen naar het jeugdcentrum. Jongeren, mensen van mijn leeftijd, maar vooral jonge gezinnen. Met z’n allen zaten we rondom tafels en aten diverse soorten soep. Hier konden we ons het huisgezin van God voelen. Aanwezig zijn bij zo’n maaltijd […]
Spiritualiteit | Systematische theologie

Vladimir Hrabal over oosters-orthodox en West-Europees: ‘we ademen door twee longen’

Uit Herademing 2020 - uitgave 03 - Marianne Vonkeman

Hoewel volgens Vladimir Hrabal de tegenstellingen tussen Oost-en West-Europa ten onrechte uitvergroot worden, vergelijkt deze Tsjechische theoloog de oosters-orthodoxe en de West-Europese wereld met elkaar. ‘De grote theologen en filosofen van het Oosten zijn vaak sterk beïnvloed door westerse denkers – en andersom.’ Over de EU zegt hij: ‘We stuiten op het oosterse concept van […]
Bijbel en exegese

Reflecties op de Joodse Jezus

Uit Schrift 2020 - uitgave 03 - Leo Mock

‘Denk niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden’ (Matteüs 5,17) Jezus de Jood, Jezus de profeet, Jezus Zoon van God, of zelfs Jezus de Magiër? Ieder zijn eigen Jezus? Dit artikel gaat verder in op de nieuwe visie op het Nieuwe Testament en de figuur van Jezus als gesitueerd […]
Bijbel en exegese | Kerk en wereld

Een psalm met een baard

Uit Laetare 2020 - uitgave 04 - Kees van der Zwaard

In ons huidige tijdsgewricht wordt de geschiedenis herbezien en herzien. Hoe terecht ook, subtiel gaat het niet altijd. Het lijkt wel een wedstrijd in zuiverheid. Alles en iedereen met een vlekje moet weg. In die context las ik psalm 133. Een psalm met een baard. Letterlijk – de olie druipt over de baard van Aäron, […]