Liturgie

Beamer/beeld & muziek in de (online) kerkdienst

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 08
Door Jonathan Kooman

In het afgelopen jaar zijn veel kerkelijke gemeenten gaan experimenteren met de digitale mogelijkheden van beamers, schermen en camera’s. Dit heeft impact op de vormgeving en inrichting van kerkdiensten. Ook roept het inhoudelijke vragen op over zingen, muziek en zorgvuldig gebruik van camera’s. Hier worden deze elementen besproken ter inspiratie voor gesprekken en/of het formuleren van beleid.

Bijbel en exegese

De Grote Reset en Openbaring

Door Stefan Paas

Die preek over ‘The Great Reset’ aan de hand van Openbaring 13 hield me deze week bezig. Kun je überhaupt iets zinnigs zeggen over dat visioen van twee ‘beesten’ die opkomen uit de zee en de aarde?
Systematische theologie

Goede Vrijdag en Pasen op afstand

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 03 - Jan Martijn Abrahamse

Heil is vanuit christelijk oogpunt sterk verbonden met de gestalte van de lijdende Christus. Daarom is Pasen, waartoe traditiegetrouw ook Goede Vrijdag wordt gerekend, het liturgisch zwaartepunt van het kerkelijk jaar. In maart 2020 moesten kerken vanwege de coronapandemie plotsklaps omschakelen van fysieke samenkomsten naar online video-opnames. Ook Goede Vrijdag en Pasen op 10 en 12 april moesten zo online gevierd worden. In deze bijdrage wil ik over het voetlicht brengen hoe er tijdens die vieringen betekenis werd gegeven aan de lijdende Christus; oftewel hoe de heilzaamheid van het lijden, sterven en opstaan van Jezus toen werd uitgelegd.
Top 5 boeken
1
maria
2
onderzoek-alle-dingen
3
de-hemel-op-aarde
4
het-raadsel-van-god
5
eenvoudig-leven
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Kerk en wereld

Droom: de school in visvliet

Uit Open Deur 2021 - uitgave 09 - Jasja Nottelman

  Half januari 2021: twee verhuiswagens op weg naar Visvliet. Van een flinke plaats vlakbij Utrecht naar een klein dorp op de grens van Groningen en Friesland. Een droom die uitkomt: we hebben een plek gevonden, een voormalige basisschool, waar ons idee van gastvrijheid concreter vorm kan krijgen.Visvliet is een klein dorpje tussen de Lauwers […]
Kerkopbouw

Van U is de toekomst (deel 2)

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 08 - Wilbert van Iperen

Vorig najaar bracht de Protestantse Kerk een nieuwe visienota uit. Om huidige ontwikkelingen richting de toekomst te duiden, om wellicht beleid op af te stemmen, om... in ieder geval als praatstuk te dienen bij de bezinning in onze gemeenten. Om u daarbij van dienst te zijn vond u hier in mei een eerste verkenning, nu een tweede.
Pastoraat | Prediking

Predikant in tijden van Covid-19

Uit TussenRuimte 2021 - uitgave 02 - Henk de Roest & Theo Pleizier

Hoe gaan kerken om met de online werkelijkheid waarvan wereldwijd in allerlei samenlevingen sprake is sinds het uitbreken van de pandemie? Op een internationale conferentie in mei 2021 naar kerk-zijn in tijden van corona (CONTOC) waren er naast overeenkomsten tussen kerken ook boeiende verschillen te zien.
Liturgie

Dominus vobiscum alaaf!

Uit Laetare 2021 - uitgave 03 - Ekkehard Muth

Het carnaval vierend deel van ons land kent de boerenbruiloft als vaste traditie op carnavalsdinsdag. Een uitgelezen kans om kerkelijk ritueel en humor met elkaar te verbinden. En een heilzame graatwandeling.
Kerk en wereld

Over naar het wereldwijde web

Uit Herademing 2021 - uitgave 02 - Nikolaas Sintobin

Een van de meest ingrijpende transities van onze tijd is de digitale revolutie. Deze biedt voluit nieuwe kansen aan kerk en christelijk geloof, waarbij marketing essentieel is en oecumene een welkome vrucht blijkt. Pioniers balanceren tussen oud en nieuw, digitaal en fysiek, individu en gemeenschap.
Geloofsopvoeding

Aanvoelen en openhouden praktisch wijs handelen in de school

Uit Handelingen 2021 - uitgave 02 - Theo van der Zee

Leraren hebben in hun professionele handelen te maken met de ambiguïteit en contingentie van de onderwijspraktijk, met het oog op het realiseren van goed onderwijs. Leraren zullen daarom voortdurend wikken en wegen. Ze moeten zowel in staat zijn aan te voelen wat verschil maakt en wat er speelt, als ook de toekomst openhouden: twee cruciale aspecten.
Bijbel en exegese

Elia

Uit Schrift 2021 - uitgave 02 - Anne-Marie Bos

De profeet Elia wordt van oudsher gezien als een voorbeeld voor een leven in stilte en eenzaamheid, innig verbonden met God. Vooral de woestijnmonniken probeerden in navolging van Elia afstand te nemen van wereldse invloeden, om zich alleen te laten leiden door God. Deze distantiëring werd zo mogelijk bevorderd door daadwerkelijke terugtrekking uit de bewoonde wereld, de woestenij in. In de dertiende eeuw liet de Karmelorde zich inspireren door deze traditie van woestijnmonniken en de profeet Elia. Welke rol speelde die stilte en eenzaamheid in het leven van Elia?