Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Hoe we theologen binnenboord kunnen houden

Redactie Theologie.nl 2023 | Tom Schepers | Column | Ambt, Theologencolumn | Inclusie

In de afgelopen maanden verschenen verschillende berichten in de media over het tekort aan theologen binnen de kerk. Zo schreef Koert van Bekkum op 21 maart in het ND: “In alle kerken dreigt een catastrofaal tekort [...] Steeds minder jongeren studeren theologie of bereiden zich erop voor om Jezus in een ambt te dienen. Deze situatie is uiterst precair en er is dringend een ommekeer nodig.” Ook Gert de Kok en Mark de Jager uitten hun zorgen door op 18 maart in Trouw de noodbel de klinken. Ze sporen de PKN aan om hier meer aandacht aan te besteden door een roepingenzondag uit te roepen.
Geschiedenis

Wie zijn de Samaritanen?

Piet van Midden | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Discriminatie, Vluchtelingen | Jodendom

De Samaritanen vormen een vaak niet geziene groep in de samenleving van de Levant. Er zijn allerlei pogingen gedaan hen zwart te maken. Ze zitten dicht op de Joden en misschien is dat wel een reden dat men niet samen optrok. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is al dan niet letterlijk verwoord dat Joden en Samaritanen niet met elkaar omgaan. Daar moet een verhaal achter zitten.
Ecclesiologie | Systematische theologie

Kerk als inhoud van het goede nieuws

Redactie Theologie.nl 2023 | Hans Burger | Column | Kwaad, Theologisch drieluik | Inclusie

Kerk betekent als je het mij vraagt: de gemeenschap van Jezus Christus. Het goede nieuws is dat God gemeenschap herstelt: onze gemeenschap met God en met elkaar. De gemeenschap van de kerk is dus een integraal onderdeel van het goede nieuws van Jezus. In dit theologisch drieluik over ecclesiologie neem ik dit als vertrekpunt; in delen twee en drie heb ik het over de kerk als belichaming en bemiddelaar van het goede nieuws.
Top 5 boeken
1
De namiddag van het christendom
2
Maria
3
De ontdekking van de aarde
4
Handgeschreven
5
Benedictijnse wijsheid voor het ware leven
Meld je aan voor de nieuwsbrief!
Bijbelwetenschappen

Lijden

Schrift 2023 02 | Ruben van Wingerden | Artikel, Overige artikelen | Lijden

Lijden is van alle tijden en roept vragen op. Waarom is er lijden? Waardoor lijd je? Hoe ga je er mee om? De redactie van Schrift verdiepte zich in deze vragen en keek hoe vragen rond het lijden terugkomen in de Bijbel.
Praktische theologie | Wereldkerk

Een stad zonder muren

Woord en dienst 2023 06 | Martijn van Leerdam | Artikel, Overige artikelen | Conflicten | Israël, Kerk in de wereld

Vanouds moeten muren een stad of een land beschermen. Hoe zit dat met de muren uit onze tijd? Wie zijn de vijanden en wiens veiligheid staat op het spel? Martijn van Leerdam woonde de presentatie bij van De andere kant van de muur. Bespiegelingen over kerkpolitiek...
Spiritualiteit

Handreiking: laat je inspireren door Taizé

Herademing 2023 02 | Marianne Sommers | Artikel, Overige artikelen | Rust, Vrede | Monastiek

Veronica Scheffers vertelt waarom ze wordt geraakt door het samenzijn en de liederen van Taizé. Herademing-redacteur Marianne Sommers verbindt een praktische handreiking aan wat Scheffers aanroert. Of je nu thuis blijft of vakantieplannen hebt voor komende zomer: denk eens aan Taizé!
Dogmatiek | Systematische theologie

De drie-ene God: kern van onze geloofsbelijdenis

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Mark Paridaens | Artikel, Homiletische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Een bekend theoloog noemde de drie-eenheidsleer het onderscheidend kenmerk van de grootste religie ter wereld. We zoeken in het Oude en Nieuwe Testament naar de Bijbelse wortels van deze leer. Er wordt ook nagegaan hoe de vroege kerk omging met de vragen die dit dogma opriep.
Geloof | Geschiedenis

De crisis van de gereformeerde traditie

Redactie Theologie.nl 2023 | André Groenendijk | Artikel, Overige artikelen | God

Na een lezing van Gert van den Brink ontstond er onrust in reformatorische kringen. De gereformeerde erfenis van de Synode van Dordrecht staat op het spel. Het gaat over zekerheid in een onzekere wereld, over de betrouwbaarheid van God. André Groenendijk beschrijft de geschiedenis van de gereformeerde gezindte en het ontstaan van de predestinatieleer en verbindt dit aan de actualiteit.