Kerkopbouw

Wat fijn dat je er bent!

Uit Ouderlingenblad 2019 - uitgave 11
Door Lennart Aangeenbrug

Hoe verwelkom je nieuwe leden? Elke gemeente krijgt nieuwelingen op de stoep, toevallige passanten of mensen die ‘in het dorp zijn komen wonen’. Voor gemeenteleden zelf zijn de dingen vaak vertrouwd. Een buitenstaander dient ingewijd te worden in de woorden, gebruiken en gewoonten. LENNART AANGEENBRUG De heer L.M. Aangeenbrug MA is gemeentepredikant in Hellendoorn, vader […]

Top 5 Best Gelezen

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Geloofsopvoeding | Kerkopbouw

Thuis zijn in de kerk

Uit Handelingen 2020 - uitgave 03 - Bram de Muynck

Enige tijd geleden was er in mijn gemeente een soepbuffet. Op zaterdag kwamen er zo’n honderd mensen naar het jeugdcentrum. Jongeren, mensen van mijn leeftijd, maar vooral jonge gezinnen. Met z’n allen zaten we rondom tafels en aten diverse soorten soep. Hier konden we ons het huisgezin van God voelen. Aanwezig zijn bij zo’n maaltijd […]
Spiritualiteit | Systematische theologie

Vladimir Hrabal over oosters-orthodox en West-Europees: ‘we ademen door twee longen’

Uit Herademing 2020 - uitgave 03 - Marianne Vonkeman

Hoewel volgens Vladimir Hrabal de tegenstellingen tussen Oost-en West-Europa ten onrechte uitvergroot worden, vergelijkt deze Tsjechische theoloog de oosters-orthodoxe en de West-Europese wereld met elkaar. ‘De grote theologen en filosofen van het Oosten zijn vaak sterk beïnvloed door westerse denkers – en andersom.’ Over de EU zegt hij: ‘We stuiten op het oosterse concept van […]
Top 5 boeken
1
religieus-leiderschap-in-post-christelijk-nederland
2
spiritueel-bijbellezen
3
handboek-pastoraat-bij-psychische-problemen
4
de-toekomst-die-groter-is-dan-het-verleden
5
de-kerk-is-fantastisch
Meld je aan voor de nieuwsbrief:
Bijbel en exegese

Reflecties op de Joodse Jezus

Uit Schrift 2020 - uitgave 03 - Leo Mock

‘Denk niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden’ (Matteüs 5,17) Jezus de Jood, Jezus de profeet, Jezus Zoon van God, of zelfs Jezus de Magiër? Ieder zijn eigen Jezus? Dit artikel gaat verder in op de nieuwe visie op het Nieuwe Testament en de figuur van Jezus als gesitueerd […]
Systematische theologie

Vertrouwen geven – een contextueel-pastorale kijk op ‘De meeste mensen deugen’

Uit Ouderlingenblad 2020 - uitgave 10 - Kees Bregman

Hoe laat het mens-en godsbeeld van het contextueel pastoraat zich vergelijken met dat van ‘De meeste mensen deugen’? Een gesprek – als het ware – tussen vader en zoon… Dr. C. Bregman is als gemeente-predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente in Soest. Tevens is hij opleider contextueel pastoraat. De redactie vroeg mij te reageren op […]
Geloofsverdieping

Omhels je zondigheid

Uit Open Deur 2020 - uitgave 10 - Marco Luijk

Niemand is perfect. En alle mensen lijden daaronder. Want ze willen het goede doen en doen toch weer het verkeerde. Wat helpt dan?   Ik weet nog goed hoeveel moeite ik had met mijn zogenaamde zondigheid. Dat is althans wat ik leerde op catechisatie – dat mensen zondig zijn en dat we vergeving nodig hebben. […]
Kerk en wereld

Populistische tendensen gelovig tegengaan

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 02 - Praxedis Bouwman

‘Het is de taak van religies en religieuze instituten om populistische tendensen in de Nederlandse samenleving tegen te gaan.’ Deze stelling legde de themaredactie voor aan Praxedis Bouwman en aan Madelon Grant.
Bijbel en exegese

Woestijn en Jordaan. Over de betekenis van de plaats van het optreden van Johannes de Doper

Uit Kerk en Theologie 2020 - uitgave 01 - Marco Rotman, Soest

In de synoptische evangeliën wordt het optreden van Johannes de Doper in het bijzonder verbonden met de woestijn en met de Jordaan. Een verband met de Jordaan is ook in het vierde evangelie aanwezig (Joh 1:28 “Bethanië over de Jordaan”), hoewel Johannes daar ook nog op een andere plaats doopt, namelijk in Aenon bij Salim (Joh 3:23). Waarom worden deze locaties in de evangeliën expliciet genoemd?
Pastoraat | Theologie

Boos zijn op God vanwege onrecht: 7 lessen van Jona

Door Redactie Theologie

Overal in de wereld zien we onrecht. Het is niet gemakkelijk om daar niet boos over te worden. Dat vindt Jona ook. Wij verzamelden 7 lessen van Jona over onrecht.

Uit - uitgave -