< Terug

Evangelie in viervoud – een karakteristiek van de vier evangeliën

Inhoud

I. HET WOORD „EVANGELIE”

II. HET EVANGELIE NAAR MATTHEÜS: HET EVANGELIE VAN DE MESSIAS VAN ISRAËL

 • 1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd
 • 2. Jezus als de Messias van Israël
 • 3. Jezus als de Messias verworpen
 • 4. Jezus als de Messias van het nieuwe Israël
 • 5. De structuur van het evangelie

III. HET EVANGELIE NAAR MARCUS: HET EVANGELIE VAN DE ZOON DES MENSEN

 • 1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd
 • 2. Jezus als de lijdende Zoon des mensen
 • 3. Jezus als de lijdende Zoon des mensen roept tot navolging
 • 4. Jezus als de lijdende Zoon des mensen en het „Messiasgeheim”
 • 5. De structuur van het evangelie

IV. HET EVANGELIE NAAR LUCAS: HET EVANGELIE VAN DE HEILAND VAN DE WERELD

 • 1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd
 • 2. Jezus als de Heiland in de geschiedenis
 • 3. Jezus als de Heiland voor de verachten
  • De herders
  • De armen
  • De zondaren
  • De Samaritanen
  • De vrouwen
 • 4. Jezus als de Heiland voor de heidenen
 • 5. De structuur van het evangelie

V. HET EVANGELIE NAAR JOHANNES: HET EVANGELIE VAN DE ZOON VAN GOD

 • 1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd
 • 2. Jezus als de Zoon van God in heerlijkheid
  • De proloog
  • De Zoon (van God)
  • De „Ik ben”-uitspraken
  • Verhoging en verheerlijking
  • De tekenen
  • Kleine trekken in de beschrijving
  • Een door mensen beleden heerlijkheid
  • Het heden van heil en gericht
 • 3. Jezus als de Zoon van God in het vlees
 • 4. De structuur van het evangelie

< Terug