Menu

Collectie

Evangelie in viervoud

een karakteristiek van de vier evangeliën

Basis

Evangelie in viervoud

een karakteristiek van de vier evangeliën

Auteur:
J.P. Versteeg

J.P. Versteeg (1938-1987) was hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de theologische hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Na een inleidend hoofdstuk over de betekenis van het begrip evangelie in het Oude en Nieuwe Testament en in de vroege kerk, volgen hoofdstukken over de vier verschillende evangeliën. Per evangelie wordt ingegaan op de situatie waarin het geschreven is, op het auteurschap en het eigen kenmerk (Matteüs met Jezus als de Messias van Israël, Marcus met Jezus als de lijdende Zoon des Mensen, Lucas met Jezus als de Heiland voor de verachten en Johannes met Jezus als de Zoon van God).

Dit boek is gedigitaliseerd met medewerking van een team van vrijwilligers.

Lees dit boek integraal op Theologie.nl

Een ‘collectie’ is een verzameling pagina’s waardoor je dit boek integraal op Theologie.nl kunt lezen. Het lidmaatschap dat je nodig hebt, verschilt per boektitel.

Nieuwe boeken