Menu

Collectie

Horen naar de stem van God

theologie en methode van de preek

Premium
omslag horen naar de stem van God

Horen naar de stem van God

theologie en methode van de preek

Auteur:
Kees de Ruijter

Met Horen naar de stem van God verschijnt na jaren een nieuw handboek voor de preek. De auteur biedt hierin een eigentijdse doordenking van de preek in het kader van de zondagse kerkdienst. Deze preekleer beperkt zich niet tot wat er in het preekproces zelf gebeurt, maar gaat ook uitgebreid in op de vraag wat de preek is. In deze postmoderne tijd vragen oude antwoorden op deze vraag om nieuwe doordenking. Willen we vandaag de preek nog steeds ‘woord van God’ noemen? Welke invloed hebben nieuwere gedachten over het verstaan van de Bijbel op een preekvisie? Uitgangspunt van de auteur is dat het in de kern gaat om luisteren naar wat God te zeggen heeft.
Luisteren doe je dan niet alleen met je oren, maar met je hele leven. Dat geldt niet alleen voor de hoorders van de preek, maar in de eerste plaats voor de prediker zelf. Anders kan hij geen betrouwbaar prediker zijn. Hij vertolkt de stem van de Meester.
In de uitwerking besteedt Kees de Ruijter veel aandacht aan de samenhang van preekvisie en preekmethode. Een belangrijke kern in deze homiletiek is het pleidooi om Bijbel en preek te zien als script voor het leven met God.

Dit boek is integraal op Theologie.nl Premium te lezen

Lees dit boek integraal op Theologie.nl

Een ‘collectie’ is een verzameling pagina’s waardoor je dit boek integraal op Theologie.nl kunt lezen. Het lidmaatschap dat je nodig hebt, verschilt per boektitel.

Nieuwe boeken