719 - Overige religies

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Boek (paperback): Nihilisme

Auteur: V. Serafim Rose

'Wat betekent nihilisme?' schreef Friedrich Nietzsche. '—Dat de hoogste waarden aan waarde inboeten. Er is geen doel.… Er is geen waarheid, geen "ding-van- zichzelf." Er is geen antwoord op de vraag: "waarom?"'. In 1962, ondernam de jonge Eugene Rose het schrijven van een monumentale kroniek over de ontkenning van Waarheid in het moderne tijdperk. Van de[...]

Boek (paperback): Gods Openbaring Aan Het Menselijk Hart

Auteur: Seraphim Rose

Wat zoekt de mens in religie en wat zou hij erin moeten vinden? Hoe openbaart God Zich teneinde de mens tot een kennis van de Waarheid te brengen? Hoe helpt de menselijke lijdensweg bij de verwezenlijking van deze openbaring? Deze en andere vragen werden door vader Serafim Rose, een Orthodox Christelijke monnik uit de bergen van Noord- Californie, behandeld [...]

Boek (paperback): Het eerste Boek van Sjaak

Auteur: Dirk van de Glind

[...]

Boek (paperback): De Grande Finale

Auteur: Anton Wessels

Wij zouden vandaag in ‘apocalyptische’ tijden leven. De oorlogen die gevoerd worden - met name in het Midden Oosten en het conflict rondom Israël - zouden evenzo vele tekenen zijn dat nu echt de eindtijd is aangebroken. Dit is echter een fundamenteel misverstaan van de werkelijke boodschap van Bijbel en Koran. Want dat is helemaal niet wat met het woo[...]

Boek (paperback): Geloven in een God die niet bestaat

Auteur: Klaas Hendrikse

Veel mensen zijn grootgebracht met het idee dat geloven in God betekent dat je ook gelooft dat God bestaat. Toch hebben de meeste mensen het geloof in dat 'bestaan' allang losgelaten, of twijfelen ze eraan. Klaas Hendrikse neemt het voor hen op. Zijn boodschap is dat je niet hoeft te geloven dat God bestaat om in God te kunnen geloven. Met de bijbel in de ha[...]

Boek (paperback): The old order Amish

Auteur: Dick J. Minderhoud

In Wandelen op de smalle weg volgt u het leven van Jonathan en Joan Blaurock en hun zoontje David. Zij maken onderdeel uit van een Old Order Amish gemeenschap. De Old Order Amish leven nog steeds zoals hun voorouders in de zeventiende en achttiende eeuw dat deden. U leest over hoe Amish kinderen naar school gaan, hoe een Englisher man een Amish man wordt, [...]

Boek (hardback): Gnosis in de Oudheid

Auteur: Roelof van den Broek

Dit boek presenteert allereerst in een helder overzicht de gnostische beweging in de eerste eeuwen van onze jaartelling als een specifieke expressie van een brede onderstroom in de westerse cultuur, die vanaf de Oudheid tot New Age grote invloed heeft uitgeoefend. In alle vormen van gnosis ging het en gaat het nog steeds om inzicht in de samenhang der ding[...]

Boek (hardback): Rispinge

Auteur: Fokke van der Heide

[...]

Boek (hardback): Rispinge

Auteur: Fokke van der Heide

Rispinge 3 probeert een schriftleer. In Rispinge 2 ging het ook al daarover. Het schrift verbuigt het gesproken woord. De verteller wordt schrijver en de hoorder lezer. Een nabetrachting die niet goed voorbeschouwing kan krijgen. Wil je nog achter het schrift terug, dan ga je al gauw meer nog er bovenuit. Geprobeerd wordt het overzicht te krijgen. Anderen h[...]

Boek (paperback): Logica en Islam

Auteur: Magd Abdel Wahab

God vinden is geen wiskundige formule die moet worden bewezen, maar eerder een spiritueel gevoel dat wordt opgeroepen in een mens. In de loop van de geschiedenis heeft een gelovige geen logisch bewijs nodig gehad om in God te geloven. Het spiritueel bewijs was altijd genoeg om het bestaan van God te erkennen en zich te onderwerpen aan God. De relatie tussen [...]