Predikant en Samenleving

Uitgave in opdracht van de Bond van Nederlandse Predikanten


Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.
Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden.

Adverteren? Dat kan! Bekijk de tariefkaart.

Meer informatie

Meer informatie over dit tijdschrift vindt u op de eigen website.