Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

2. Methodiek voor een theologie van het Oude Testament

Doelstelling De hoofduitdaging in het schrijven van een theologie van het ot ligt in de methodiek. Het gaat erom te luisteren naar de vele verschillende geloofsuitspraken die het ot doet, deze te eerbiedigen, met elkaar in verbinding te brengen en in een overzichtelijk geheel te presenteren. Volgens de onderscheiding die Johann Philipp Gabler gemaakt heeft, […]

Premium

3. Een structureel canonieke benadering voor een theologie van het Oude Testament als geheel

Inleiding: de waarde van een literair-theologische benadering Het doel van dit artikel is om de boodschap van het hele Oude Testament in het oog te krijgen. De Hebreeuwse Bijbel bestaat volgens Goswell uit tekst en paratekst. G. Goswell, 2008, 673-683. Hij wijst in de voetnoten erop dat Gérard Genette het begrip paratext in 1997 gebruikte, […]

Premium

4. Demonstratie van een literaire benadering aan de hand van een structurele theologie van Exodus – Leviticus – Numeri

Inleiding De boeken Exodus – Leviticus – Numeri worden hier gezamenlijk be- handeld. Zie uitgebreid H.J. Koorevaar, 2007, 87-131. Dit komt voort uit de visie dat deze drie boeken oorspronkelijk in één concept zijn ontworpen. Het gaat in dat geval niet om drie boeken, maar één (oorspronkelijk) boek. Daardoor bestaat de Tora of de Pentateuch […]

Premium

7. De zonde: oorsprong en verwoesting, genezing en overwinning

Inleiding op de zonde: wezen en begripsbepaling Dit artikel wil licht werpen op de donkerste zijde van het leven van de mens. Dit is ondankbaar werk, omdat een mens zichzelf graag als rechtvaardig wil zien. Door dit onderwerp aan de orde te stellen, wordt een gevoelige snaar geraakt. Omdat het verschijnsel van de zonde zo […]

Nieuwe boeken