Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Kringviering: Lente is Pasen en hoop

Thema: Lente is Pasen en Hoop Beoogd gebruik: Kringviering of huiskamerviering (rekening houdend met mensen met een verstandelijke beperking of een hersenaandoening zoals Alzheimer) Beoogde datum: 08-04-2019 Downloads Dit bestand in Word Uitgangspunten bij thema en teksten Op steeds meer plekken is er behoefte aan een meer inclusieve manier van vieren, waarbij ruimte is voor […]

Premium

Bouwstenen kringviering: zwijgen

Bij teksten uit Marcus over zwijgen Zie ook Complete liturgie kringviering: Zwijgen Register kringvieringen Downloads Dit bestand in Word Aanwijzingen voor het gebruik Thema: Zwijgen over een geheim Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 02-09-2018 Teksten die de voorganger uitspreekt, zijn cursief gezet. Uitgangspunten bij thema en teksten Deze viering gaat niet zozeer uit […]

Premium

Kringviering: Zwijgen

Bij teksten uit Marcus over zwijgen Zie ook Bouwstenen kringviering: Zwijgen Register kringvieringen Downloads Dit bestand in word Aanwijzingen voor het gebruik Thema: Zwijgen over een geheim Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering Beoogde datum: 02-09-2018 Teksten die de voorganger uitspreekt, zijn cursief gezet. Uitgangspunten bij thema en teksten Deze viering gaat niet zozeer uit van […]

Premium

Volharding, standvastigheid

Geloofstaal & cultuurtaal Het begrip ‘volharding’ heeft in de geschiedenis van de gereformeerde traditie een grote rol gespeeld. In de Dordtse Leerregels, één van de drie belijdenisgeschriften van de reformatorische kerken, wordt in vijf uitgebreide paragrafen (artikelen) de gereformeerde leer vastgelegd. Het laatste artikel gaat over ‘de volharding der heiligen’ (zie Op. 13:10; 14:12). De […]

Nieuwe boeken