Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:14

1 Tessalonicenzen 4:14 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met Hem. (NBG) Schriftlezingen: Psalm 90:1-12; 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van […]

Nieuwe boeken