Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Onderling pastoraat ontwikkelen

Onderling pastoraat krijgt op veel verschillende manieren vorm, dat is wel bekend. Tijdens de coronacrisis is die verscheidenheid in praktijken meer zichtbaar geworden in de samenleving en ook verder uitgebreid in bereik en vormgeving, bijvoorbeeld het contact via online gesprekken. Binnen de kerken is al langer aandacht voor de verscheidenheid aan praktijken,[1] variërend van appgroep […]

Basis

De spierkracht van de gemeente. Over de plaats van onderling pastoraat

Gemeentepastoraat lijkt een paraplubegrip, het betekent van alles. In het eerste decennium van deze eeuw was bijvoorbeeld de beknopte definitie van Gerben Heitink bepalend: ‘Pastorale zorg heeft als regel plaats in en vanuit een kerkelijke gemeente’.1 Deze typering werd overgenomen in verschillende Handreikingen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en stond tot voor kort ook op een webpagina van de PKN.

Basis

Aandachtige betrokkenheid. Over de betekenis van onderling pastoraat

Wat pastorale handboeken schrijven over onderling pastoraat laat een op-vallende discrepantie zien tussen het uitgangspunt dat gemeenteleden het subject van pastoraat zijn, en de inhoud waarin de stem van het gemeentelid nauwelijks wordt gehoord. Dat is theoretisch een probleem, maar ook praktisch, want het sluit niet meer aan bij de veranderingen in het gemeentezijn. Als begin van een oplossing voor dit probleem presenteer ik hier een onder-zoek naar wat gemeenteleden kenmerkend vinden voor onderling pastoraat.

Premium

Opwekken tot omzien naar elkaar

Over de betekenis van onderling pastoraat Een populair pastoraal probleem‘Onderling pastoraat’ wordt veelal opgevat als het omzien naar elkaar door gemeenteleden binnen de geloofsgemeenschap; soms wordt dat omzien ook gericht op mensen daarbuiten. Het idee krijgt in Nederland veel aandacht in kerkelijke beleidsnota’s en in de pastorale organisatie van geloofsgemeenschappen. De zoekterm ‘onderling pastoraat’ genereert […]

Nieuwe boeken