Menu

Premium

Opwekken tot omzien naar elkaar

Over de betekenis van onderling pastoraat

Een populair pastoraal probleem‘Onderling pastoraat’ wordt veelal opgevat als het omzien naar elkaar door gemeenteleden binnen de geloofsgemeenschap; soms wordt dat omzien ook gericht op mensen daarbuiten. Het idee krijgt in Nederland veel aandacht in kerkelijke beleidsnota’s en in de pastorale organisatie van geloofsgemeenschappen. De zoekterm ‘onderling pastoraat’ genereert via Google ongeveer 1200 hits, waaronder veel websites van geloofsgemeenschappen van diverse, vooral protestantse denominaties. Daarom beperken we ons hier tot het protestantisme. Het aantal hits en de positieve toon ervan vormen een indicatie voor de populariteit van de idee. Omzien naar elkaar spreekt aan: het lijkt een oplossing te bieden voor de vacatures in het pastorale team, de (parttime) predikant wordt ontlast en, wat belangrijker is, het is een basale waarde van het christen-zijn, iets wat je van elke christen mag verwachten. In recente Nederlandstalige pastorale handboeken wordt principieel hoog opgegeven van het onderlinge pastoraat: het betreft ‘de grondvorm van alle pastoraat’ (Heitink). Deze opvatting heeft haar neerslag gekregen in de kerkorden van bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland (2003) en van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (2012), die beide het onderlinge pastoraat vooraf laten gaan aan het georganiseerde en ambtelijke pastoraat.

Lees het gehele artikel als PDF

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken