Menu

Collectie

Tekst voor tekst

de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht

None
boekomslag bijbeluitleg tekst voor tekst

Tekst voor tekst

de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht

Auteurs:
Ab Noordegraaf, B. van Oeveren, J. van der Graaf, J. Vlaardingerbroek, J.P. Versteeg

Deze beknopte verklaring biedt een heldere uitleg van alle bijbelboeken en is daarmee al jaren voor velen een onmisbare hulp bij het bijbellezen.
Ieder bijbelhoofdstuk wordt min of meer vers voor vers doorgenomen en uitgelegd. Daarnaast is elk bijbelboek voorzien van een inleiding waarin onder andere aandacht wordt gegeven aan de auteur, de ontstaanstijd, de thema’s en de betekenis van het betreffende bijbelboek.
De toon van deze beknopte verklaring is die van eerbied voor het Woord van God en de terugkerende verwondering om de kracht van dit Woord.

Tekst voor tekst richt zich in de eerste plaats op het gebruik in de gemeente en thuis. Ze vereist geen theologische kennis, maar fungeert als een belangrijke bron van bijbelkennis.

Aan Tekst voor tekst werkten 33 theologen uit verschillende kerken mee. De redactie was in handen van: dr.ir. J. van der Graaf, dr. A. Noordegraaf, dr. B. van Oeveren, prof.dr. J.P Versteeg en dr. J. Vlaardingerbroek.

Tekst voor tekst is niet meer in drukvorm verkrijgbaar. De tekst is integraal te lezen en doorzoekbaar als onderdeel van Theologie Premium.

Lees dit boek integraal op Theologie.nl

Een ‘collectie’ is een verzameling pagina’s waardoor je dit boek integraal op Theologie.nl kunt lezen. Het lidmaatschap dat je nodig hebt, verschilt per boektitel.

Nieuwe boeken