Blogs

Theologie.nl is het platform voor iedereen met interesse in theologie, kerk en religie. De nieuwste ontwikkelingen, materialen en events op het gebied van theologie vormen de rode draad voor onze blogs, artikelen, boekentijdschriften en podcasts.

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Kerk- en religiegeschiedenis

Vrijmaking

30 november 2022 | Kees van Baardewijk | Blog | Verdriet | Oecumene

Zoals bijna elke zondag zat ik in de grote diakenbank, tussen mijn vader en Elly. Ik probeerde naar dominee Zwart te luisteren maar begreep er niet veel van. Ik hoorde ook niet alles, in de grote ruimte gingen nogal wat woorden verloren. In een baan zonlicht voor de preekstoel zag ik kleine spettertjes sproeien. Van het hoge voorhoofd van dominee Zwart gutste het zweet dat hij met een grote zakdoek voortdurend te lijf ging.
Geloofsopbouw

Dat kan toch niet alles zijn?

28 november 2022 | Marloes Meijer | Column | Theologenblog, Wederkomst | Advent, Kerkelijk jaar

We verwachten dat het kerst wordt, maar advent heeft nog meer te betekenen voor ons leven. Actief verwachten verandert onze wereld en vraagt wat van ons, God staat erop…
Kerk- en religiegeschiedenis

Wie was Jezus?

25 november 2022 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Column | Jodendom, Theologisch drieluik | Jezus

Hoe kun je op basis van de beschikbare bronnen terugvragen naar Jezus? Voor de historicus die zich over Jezus buigt is dit een essentiële vraag. Uit alles wat de evangeliën en andere vroege teksten over Jezus schrijven, kun je op basis van een aantal criteria de contouren van zijn optreden schetsen.
Geloofsopbouw

Advent, een vreemde en wellicht confronterende uitnodiging

21 november 2022 | Nikolaas Sintobin | Column | Theologenblog, Wederkomst | Advent, Kerkelijk jaar

Rekken we die adventsperiode niet onnodig uit? Vanwaar dat vier volle weken uitkijken naar Kerst? Advent is voorbereiden; advent is verwachten; advent is een klein kind; en advent is altijd. En daar kunnen we best even de tijd voor gebruiken; de mens is immers een traag wezen.
Bijbelwetenschappen

Wat is feministische theologie?

18 november 2022 | Mariecke van den Berg | Column | Conflicten, Gerechtigheid, Theologisch drieluik | Gender, Inclusie

Hoewel de geschiedenis van het christendom vele vrouwen kent die zich impliciet of expliciet kritisch verhielden tot hun plaats in de traditie (denk bijvoorbeeld aan de zeventiende-eeuwse wetenschapster en dichteres Anna Maria van Schurman), kreeg feministische theologie als gevestigde academische discipline vooral vorm tijdens de grote maatschappelijke verschuivingen van de tweede feministische golf. Hoe ontwikkelt feministische theologie sindsdien?
Praktische theologie

Deugdwang

14 november 2022 | Jan Martijn Abrahamse | Column | Conflicten, Filosofie, Theologenblog | Inclusie

Een paar maanden geleden las ik een ontroerend verslag van een tweegesprek tussen columnist Elma Drayer en activist Milou Deelen in het NRC. Onderwerp van gesprek was de verhouding tussen seksualiteit en feminisme. Het is vooral een gesprek over de verschillen tussen het feminisme van de jaren 70 en het ‘jonge feminisme’ van vandaag, terwijl er tegelijk nog zo weinig veranderd lijkt te zijn aan seksueel geweld. Wat opvalt: de liefdevolle verbazing van ‘boomer’ Drayer over de twintiger: “Arme Milou, jij moet op eieren lopen.”
Kerk- en religiegeschiedenis

Welke bronnen vertellen over Jezus?

11 november 2022 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Column | Jodendom, Theologisch drieluik | Jezus

Historisch onderzoek valt en staat met de vraag naar de bronnen. Welke bronnen heb je om over een bepaald onderwerp te schrijven? Bij onderzoek naar de historische Jezus is dat niet anders. Het is van groot belang om met deze vraag te beginnen. Wat voor materiaal hebben we over Jezus?
Ecclesiologie | Systematische theologie

De ‘Sjechinah’ is onder ons!

7 november 2022 | Willem Ouweneel | Column | Rust, Theologenblog, Wederkomst | Geest

Het woord ‘Sjechinah’ is een rabbijnse, en intussen ook christelijke term. Het betekent ‘wonen’ en doelt op de heerlijkheid van God die te midden van zijn volk ‘woont’, vanaf de Sinaï tot de nieuwe aarde.
Kerk- en religiegeschiedenis

Heeft Jezus geleefd?

4 november 2022 | Bert Jan Lietaert Peerbolte | Column | Conflicten, Geloofsbelijdenis, Theologisch drieluik | Jezus

Wie was Jezus? Met die vraag houdt onderzoek naar de historische Jezus zich bezig – in tegenstelling tot de vraag ‘Wie is Jezus?’. In drie columns deelt Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament, de bevindingen van onderzoek naar de historische Jezus. In deel 1 buigt hij zich over de vraag hoe we kunnen weten of Jezus geleefd heeft.
Systematische theologie

Chocomel en kaarsjes

31 oktober 2022 | Marloes Meijer | Column | Missionair, Theologenblog | Overlijden, Samenleving

’Allerzielen op de begraafplaats’ doet denken aan twee dingen: Chocomel en kaarsjes. Het samenkomen op de begraafplaats met Allerzielen is een gebeuren waar kerken vaak graag en welkom een rol op zich nemen. Maar ook in de kerk noemen we de namen. Is dat niet wat dubbel?