Menu

29e dag van de Veertigdagentijd, met ds. Paul J. Visser

Redactie Theologie.nl

Johannes 7:37-39
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
Een prachtige belofte. Drinkend uit de bron, word je tot een bron. Jezus nodigde er destijds toe uit. Aan het slot van het Loofhuttenfeest. Het ligt voor de hand dat Jezus aansloot bij de ceremonie van het ‘wateroffer’ die tijdens dat feest plaatsvond. De hogepriester goot dan water, afkomstig uit de Siloah-bron en vermengd met wijn van het brandoffer, uit aan de voet van het altaar en sprak daarbij de woorden uit het loflied in Jesaja 12:3: U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil!
Onomwonden liet Jezus weten: van nu af  zal Ik het zijn, die bron van heil. Die werd aangeboord door het kruis. En begon te stromen toen de steen van het graf wegrolde. Water des levens is het. Genade en vrede, liefde en trouw, goedheid en geduld, zorg en zegen. Wie dorst heeft mag erom komen. Zo vaak je wilt. En mag eruit scheppen. Zoveel je nodig hebt.  Nooit valt die bron droog. Raakt die stroom uitgeput. Wie alsnog sterft van dorst, heeft het echt te wijten aan zichzelf.
Ieder die het ervan neemt, eruit drinkt, wordt zelf een bron. Zo verzekerde Jezus. En dat laat zich raden. Als jij jezelf laaft aan liefde van de hemel, liefde tot in de dood, begint het als vanzelf in je te borrelen. Ga je de liefde leven waar je het zelf eindeloos van hebben mag. De liefde van Christus! Die net even verder gaat dan wat je zelf opbrengt. Wat langer geduld heeft, wat genadiger omziet, wat ruimhariger vergeeft, wat royaler helpt, wat breder kijkt. Elders in de bijbel worden het vruchten van de Geest genoemd. Ze rijpen door in de Wijnstok te blijven. De beelden spreken voor zich. Beloven veel goeds. Overvloed.
Soms vragen mensen mij: wat heeft Jezus in deze wereld nu eigenlijk klaargemaakt. Voor het oog lijkt het sinds Zijn dood en opstanding weinig opgeschoten. Maar bij nader inzien sta je versteld: een ontelbare menigte mensen, overal vandaan, die hun dorst naar God bij Hem lesten en daarmee zelf een stromen van zegen verspreiden. En dat gaat maar door. Totdat Hij komt!
En dan? In Openbaringen 7:17 lezen we: En het Lam dat in het midden van de troon is zal hen weiden en zal hun de weg wijzen tot de levende waterbronnen. Dat belooft wat! Meer dan we nu kunnen bedenken.
Ds. Paul J. Visser publiceerde het boek Alleen samen. Leven in relatie.

29e dag van de Veertigdagentijd, met ds. Paul J. Visser

Johannes 7:37-39 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die […]

Nieuwe boeken

Lid worden