Boekrecensies

Honderden recensies geven je snel overzicht over alle toonaangevende theologische publicaties. De kritische recensie maken het makkelijker een keuze te maken. Natuurlijk kun je elk theologisch boek ook in onze webshop bestellen.

Van Loon – Geloven in seizoenen

14 juni 2022

“Geloven in seizoenen” gaat over seizoenen in het geloofsleven en in de kerk. Het boekje is tot stand gekomen na een serie van acht preken naar aanleiding van het jaarthema De vier jaargetijden. De benadering aan de hand van seizoenen is een gouden greep van ds. René van Loon om grip te krijgen op periodes in ons geloofsleven en fases waarin de kerk kan verkeren. Hij verstaat de kunst om wat voor iedereen zo herkenbaar is eenvoudig te beschrijven.

Bowker – Handboek wereldreligies

7 juni 2022

Dit naslagwerk moet voor velen “antwoord geven op alle vragen” over niet alleen de vijf grote wereldreligies. En ook over veel minder bekende en ook nieuwere geloofsstromingen komen voorbij. Althans dit pretendeert dit boekwerk. Met alle moeite die de schrijver en samensteller van dit boekwerk, John Bowker, zich getroost heeft komt mij dit toch een beetje te ambitieus over.

Ivanic – Katholiek

31 mei 2022

Als eerste geef ik een waarschuwing aan iedereen die de cover van ‘Katholiek, de beeldcultuur van het katholicisme’ ziet: Laat je niet afschrikken door de eerste indruk. Dit geldt met name voor kunstliefhebbers en niet- of voormalig gelovigen. Het boek doet uiterlijk misschien ouderwets klassiek aan maar op het tweede oog stap je in een aangename tijdsmachine.

Britstra, Romkes,Woudstra – Samen de Bijbel ontdekken

24 mei 2022

Een boek dat in enkele grote lijnen gaat over ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar”, dat kan (en moet) vast wel een aanzienlijke inhoud hebben, maar het zal niet per definitie een grote hoeveelheid bladzijden tellen. Een 160 pagina’s zijn ermee gemoeid; behalve de Inleiding en een viertal bijlagen zijn er twee delen: ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar’, en deze hoofdstuktitels geven de inhoud zuiver weer.

Bowker – Handboek wereldreligies

17 mei 2022

Het is frustrerend werk, hoor, religiewetenschapper. Ik zit nu zo’n tien jaar in het vak, en het verbaast me hoe zwaar het tegenvalt met de religieuze geletterdheid in Nederland. Het is daarbij vooral zonde dat religiewetenschappers veelal onzichtbaar zijn in publieke debatten rondom religie, waardoor een groot gedeelte van Nederland vast blijft zitten in een vrij onkritische blik op het begrip ‘religie’. De grote vraag is dan ook: hoe breng je deze jaren van studie en inzicht over op andere mensen?

Van de Beek – Ego

10 mei 2022

Ik wil je waarschuwen voor dit nieuwste boek van professor Van de Beek. Als je er namelijk in begint te lezen boeit het je (weer) enorm en kom je niet los van de appellerende boodschap die Van de Beek op ons afvuurt. Menig keer hoor ik via hem een profetische stem die om bekering vraagt. Van de Beek erkent dat hij vooral ongenuanceerde hoofdlijnen trekt door het veld van filosofie, theologie en ethiek. Maar waar hij voor waakt en waarschuwt is dat we als postmoderne mensen God al snel stuk-relativeren en er een god-naar-onze-ik-middelpuntige-smaak van maken.

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

3 mei 2022

Ik woonde als theologiestudent in De Bilt. Vlakbij Brinkman, toen VU-docent en later hoogleraar verbonden aan het IIMO. Hij nodigde mij uit elkaar te ontmoeten. Dat werd een hartelijke ontmoeting. Zijn belangstelling voor mijn plannen om de zending in te gaan, deed mij goed. Ik proefde toen al bij hem die combinatie van waardering voor de gereformeerde traditie én de brede aandacht voor oecumene en contextuele theologie.

Voorberg, Tempelman en Kalkman – Onzeker weten

26 april 2022

Dat het boek Onzeker weten van de theologen Rikko Voorberg, Gerko Tempelman en Bram Kalkman stof deed opwaaien, moest zo zijn. Niet voor niets zag dit boek het licht op Aswoensdag, de dag in het kerkelijk jaar waarop stilgestaan wordt bij de sterfelijkheid van de mens, tot uiting gebracht in de woorden: “Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Het eerste exemplaar werd alvast al direct door de auteurs zelf verbrand.

Van der Vegt – Leren van bomen

20 april 2022

Mirjam van der Vegt neemt je volgens de methode uit de kloostertraditie , de lectio divina, mee door een heel divers bijbels bomenbos. 50 dagen van bezinning en rusten bij God vormgegeven in boek en gesproken meditaties.

Brinkman – Hoe mijn God veranderde

5 april 2022

De theoloog Martien Brinkman doet in dit boek een poging de inzichten en gedachten die hij in de loop der jaren in allerlei artikelen en boeken heeft gepubliceerd, uit te werken tot een samenhangend geheel. Centraal staan daarbij de veranderingen die zijn godsbeeld heeft ondergaan. Dat maakt het boek meteen interessant voor lezers die net als Brinkman (geboren in 1950) de afgelopen decennia betrokken zijn geweest bij geloof en kerk en die de veranderingen op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied bewust hebben meegemaakt.