Boekrecensies

Honderden recensies geven je snel overzicht over alle toonaangevende theologische publicaties. De kritische recensie maken het makkelijker een keuze te maken. Natuurlijk kun je elk theologisch boek ook in onze webshop bestellen.

Lee – De Bijbel in de Bijlmer

25 november 2021

Samuel Lee werd in november 2019 uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. In zijn boek toont hij dat migratie van alle tijden is. Voor hem is de relatie tussen migratie in de Bijbel en de migranten in de Bijlmer flagrant. Velen van hebben een lange reis – al dan niet gedwongen – afgelegd voordat zij daar kwamen te wonen. Lee slaagt erin om de rol van de christen-migrant in Nederland positief te belichten.

Janse – Eenvoudig leven

20 november 2021

Een belangrijk criterium voor wat een goed boek genoemd mag worden, is voor mij dat ik zin krijg om nieuwe preekstof aan te boren. Zo werd ik door de bijbelstudie van Paul Schenderling over ‘Vluchtroutes uit de crisis’ aangespoord om de hoofdstukken rond Jesaja 30 te lezen. Voor Eenvoudig leven van Sam Janse geldt hetzelfde.

Hofman – Arm en rijk in crises

18 november 2021

Verrassend was voor mij deze pennenvrucht van de Christelijk Gereformeerde emeritus hoogleraar Hofman. Je mag het gerust zijn tweede proefschrift noemen. Een persoonlijke gedreven zoektocht die zich gaandeweg verbreedt en verdiept.

Heinrich Assel – Elementare Christologie

11 november 2021

Deze driedelige christologie van Heinrich Assel, hoogleraar in Greifswald, biedt een zeer actualiserende visie op christologie. Actualiserend noem ik dit concept, omdat de auteur inzet bij het gebruik van de naam Jezus Christus in hedendaagse praktijken. Die naam is het die valt binnen verschillende contexten, bijvoorbeeld binnen de kerkdienst, maar ook, meer verhuld, waar mensen pogen tot verzoening te komen.

Koert Koster – Prediker

26 oktober 2021

Koert Koster heeft een prachtig boek geschreven over het Bijbelboek Prediker. Hij plaatst dat midden in de tijd. Wie over Prediker mediteert ontdekt dat onze tijd niet uniek is. Alles is meer van hetzelfde. Toch zijn er soms tijden die meer op elkaar lijken dan andere. In een tijd van secularisatie, waarin God ver weg lijkt en waar mensen de zin van het leven door de vingers glipt, heeft Prediker bijzondere betekenis.

Ottenheijm e.a. (red.) – Parabels

14 oktober 2021

Van 2014 tot 2020 vond aan de Universiteit Utrecht en Tilburg University een onderzoeksproject plaats dat deze kwestie vanuit een originele invalshoek benaderde: door te kijken naar parabels in zowel de vroeg-christelijke als de vroeg-joodse traditie. Dit project, Parables and the Partings of the Ways, stond onder leiding van Eric Ottenheijm, judaïcus en bijbelwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Het recente boek ‘Parabels: Onderricht van Jezus en de Rabbijnen’ komt voort uit dit project en geeft een breed publiek toegang tot – een deel van – de resultaten.

Gijsbert van den Brink – Onderzoek alle dingen

6 oktober 2021

Deze bundel met bijbelstudies over geloof en wetenschap helpt christenen en niet-christenen om te begrijpen wie God is, wie wij zijn en wat de functie is van de Bijbel, op een leesbare prettige toon, met veel oog voor de vragen die er overblijven.

Ruth Perrin – Changing Shape

29 september 2021

Ruth Perrin raakte me met haar boek ‘Changing Shape: The Faith Lives of Millennials’ waarin ze de verhalen van een jonge gelovige generatie optekent.

Kees de Ruijter – De hemel op aarde

1 september 2021

Lezen over eredienst in de Bijbel zet je zo op het puntje van je stoel, zegt Kees de Ruijter aan het begin van dit boek. ‘God komt in de dienst naar ons toe en biedt ons de kans om naar Hem toe te komen’. Denk daarbij aan Adam, aan Mozes en aan Israël als het opging naar de tempel. Het gaat er nog steeds om dat wij de kans krijgen om God te ontmoeten in onze eredienst.

W.J. Dekker – Wie is deze?

20 augustus 2021

Dit boek, waarop de auteur op 23 januari 2020 in Utrecht promoveerde, is een gedegen en gedetailleerde studie van Jesaja 63. De keuze voor dit hoofdstuk is ingegeven door de vraag in hoeverre 63:1-6 en 63:7-19 bij elkaar horen, maar natuurlijk ook door de inhoud, de zacht gezegd omstreden beelden in 63:1-6, waar het bloed van de fijngestampte heidenen de zomen van het kleed van JHWH rood kleurt.