Menu

Bemoediging voor mantelzorgers

Redactie Theologie.nl

Het boek Zorgen met zin dat 5 april werd gepresenteerd biedt mantelzorgers ondersteuning bij hun eigen zingevingsvragen en die van de zorgvrager. Wat doet mantelzorg met het beeld dat je hebt van God, je medemens en jezelf? Hoe ziet de werkelijkheid eruit van lichamelijk, psychisch en chronisch zieken, van mensen met een verstandelijke beperking of met dementie? Hoe ga je als mantelzorger om met je eigen gevoelens van zinloosheid, tekortschieten of eenzaamheid en waar liggen je grenzen?
In verband met de presentatie deze video waarin een auteur en een mantelzorger aan het woord komen.
Bijbehorende downloads: hand out Corrie Vroon Werkblad behorend bij het symposium en hand out Corrie Vroon

Bemoediging voor mantelzorgers

Het boek Zorgen met zin dat 5 april werd gepresenteerd biedt mantelzorgers ondersteuning bij hun eigen zingevingsvragen en die van de zorgvrager. Wat doet mantelzorg met het beeld dat je hebt van God, je medemens en jezelf? Hoe ziet de werkelijkheid eruit van lichamelijk, psychisch en chronisch zieken, van mensen met een verstandelijke beperking of […]

Boekomslag Zorgen met zin van Gerrie Ham, Arie Jan de Lely en Judith Gerkema
Boekomslag Zorgen met zin van Gerrie Ham, Arie Jan de Lely en Judith Gerkema

Nieuwe boeken