Menu

Bereesjiet – In het begin

Redactie Theologie.nl

Van Evelien van Dis verschijnt deze week het boek Bijbelwoorden verbeeld. Dit platenboek telt 40 in Jeruzalem gemaakte etalageposters waarop bijbelwoorden verbeeld zijn. De teksten volgen het leesrooster van de synagoge. In de uitleg vertelt Evelien van Dis over Gods trouw aan wat Hij in de Bijbel zegt. Ook komt de actualiteit in Israël aan bod.

Wat was de aanleiding van de posters?

Evelien van Dis schrijft:

‘Van december 1998 tot februari 2009 werkte en woonde ik als vrijwilliger in Jeruzalem. Daar kwam ik in contact met het beheerdersechtpaar van een boekwinkel. Zij wilden graag dat er elke week een andere Bijbeltekst in de etalage zou staan. Met plezier nam ik deze taak op me toen ik als vrijwilliger in de winkel ging werken. Om dicht bij het Jodendom te blijven, besloot ik het leesrooster van de synagoge als uitgangspunt te nemen voor de uitbeelding van de Bijbeltekst(en). Zo maakte ik tussen 2001 en 2008 doorgaans elke week een ‘poster’ op A4-formaat voor de etalage. De rode draad in dit platenboek is het verlossingsplan van God. Hij wil uiteindelijk deze kapotte wereld vernieuwen, door de kracht van Zijn genade en liefde door Jezus Messias. Hij wil bij mensen wonen!

Hieronder vindt u de afbeelding bij de eerste poster in Bijbelwoorden verbeeldBereesjiet – In het begin. Onder de afbeelding kunt u de uitleg van Evelien van Dis lezen.

Bijbelwoorden verbeeld Evelien van Dis

Toralezing: Genesis 1:1 – 6:8
Haftaralezing: Jesaja 42:5 – 43:10

Teksten

De eerste tekstregels zijn uit Johannes 1: In het begin was het Woord… (vers 1), en de wereld is door Hem ontstaan… (vers 10). De tweede tekst, in goudkleurige letters, is Psalm 119:160: Vanaf het begin is Uw woord waarachtig, al Uw rechtvaardige
bepalingen zijn voor eeuwig. Het Hebreeuwse woord èmet (=waarheid, trouw, waarachtigheid) staat groot geschreven.

Achtergrond en uitleg van het beeld

In het beeld wordt de schepping gesymboliseerd door het rood (aarde), het groen (vegetatie), het geel (zon) en het bewegende lichtblauwgrijze rond (water), met daarin het woord DABAR. Dit betekent ‘woord’ en tegelijk ‘daad’. God neemt het initiatief tot de schepping. Hij zet Zijn majestueuze Woord in om hemel en aarde tot aanzijn te roepen. De schepping verloopt precies volgens Gods plan en orde, en zo wordt de chaos overwonnen. Links in het beeld staat in zwarte letters het Hebreeuwse woord
voor slang, NACHASJ. De zinnebeeldige betekenis van dit woord is ‘verblindend lichtende gestalte’ (3). De eerste mensen waren geïmponeerd door de slang en vonden zijn woord betrouwbaarder dan de stem van de Schepper. Met zijn komst op het toneel hebben de leugen en het bederf hun intrede in de wereld gedaan.

Toen stond God op uit Zijn sabbatsrust. Na het luisteren naar de ‘slang’ door de eerste mensen licht Genesis 3:15 op als de ‘moederbelofte’. Het is de eerste door God uitgesproken aankondiging van Zijn reddingsproces uit de greep van de boze en vormt
‘de bedding voor alle Messiaanse profetieën’ (4).  Aangezien in het Hebreeuws van rechts naar links gelezen wordt, is de plaatsing van het woord DABAR betekenisvol: het Woord van God is er het eerst, het gaat zijn eigen gang en vaagt de duisternis uiteindelijk weg!

De eerste hoofdstukken van Genesis laten zien dat God de Bijbel bedoelt als een boek voor iedereen die het lezen wil, ongeacht afkomst, geloof of tijd waarin men leeft. Tegelijk vormen de eerste elf hoofdstukken van Genesis een introductie op de
stamvaders van het ‘uitverkoren volk’. Genesis is de voedingsbodem van de hele Bijbel. Het is de fundering waarop de Goddelijke openbaring is gebouwd. Genesis is wezenlijk om elk deel van de Bijbel op de juiste wijze te begrijpen.

Bijbelwoorden verbeeld

Bijbelwoorden verbeeld - Evelien van Dis

Dit platenboek telt 40 in Jeruzalem gemaakte etalageposterswaarop bijbelwoorden verbeeld zijn. De teksten volgen het leesrooster van de synagoge. In de uitleg vertelt de auteur over Gods trouw aan wat Hij in de Bijbel zegt. Ook komt de actualiteit in Israël aan bod.
God regeert en bezig is zijn koningschap over de wereld te herstellen. De feesten van Israël markeren dat herstelproces waarvoor Jezus Messias zich volledig ingezet heeft. Dat Joden nu terugkeren naar Israël, wijst erop dat de Messias als Koning terugkomt en Israël haar bestemming vindt.

N.a.v. Bijbelwoorden verbeeld / Evelien van Dis / Uitgeverij Boekencentrum / hardcover

Bereesjiet – In het begin

Van Evelien van Dis verschijnt deze week het boek Bijbelwoorden verbeeld. Dit platenboek telt 44 in Jeruzalem gemaakte etalageposters waarop bijbelwoorden verbeeld zijn. De teksten volgen het leesrooster van de synag

Boekomslag Bijbelwoorden verbeeld van Evelien van Dis
Boekomslag Bijbelwoorden verbeeld van Evelien van Dis

Nieuwe boeken

Lid worden