Menu

De beste religieboeken van 2018 volgens Trouw

Redactie Theologie.nl

De recensenten van Trouw hebben elk hun favoriete theologische boeken van 2018 op een rijtje gezet. In dit artikel kunt u de top drie van elke recensent vinden.

“Wat ik goed vond aan die boeken is dat ze robuust en onbeschaamd in hun christelijke traditie staan, zonder de openheid voor andere tradities te verliezen en zonder moeilijke vragen aan zichzelf onder het tapijt te vegen.” – Wolter Huttinga, Trouw woensdag 19 december 2018, de Verdieping: religie & filosofie, p.10

 
 


 

De top 3 van recensent Wolter Huttinga:

 

1. Domineesfabriek – George Harink en Wim Berkelaar

  
Geschiedenis van de Theologische Universiteit te Kampen
  
In deze geschiedenis van de Kamper universiteit staat het spanningsveld centraal tussen het Nederlandse hoger onderwijsbestel, waarin de universiteit geleidelijk aan een plaats verwierf, de positie van deze opleiding in de wetenschap en haar functie jegens de kerken. Wat betekenden de kwaliteitseisen die door de overheid aan het hoger onderwijs gesteld werden voor deze bijzondere academische eend in de bijt? En wat betekende de kerkelijke rol van deze instelling voor haar functioneren? Concurrentie, verwetenschappelijking, juridische erkenning, cultuurkritiek, democratisering, kerkscheuringen, internationalisering en de mondigheid van kerkleden trokken hun spoor in de turbulente geschiedenis van de Theologische Universiteit te Kampen.
   
Bestel hier

 
 


N.a.v. Domineesfabriek | George Harinck en Wim Berkelaar | Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker | Als hardcover


2. Raak de wonden aan – Tomás Halík

  
   
Over niet zien en toch geloven
   
Raak de wonden aan van Tomáš Halík bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristische commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.
  
Bestel hier

 
 


N.a.v. Raak de wonden aan | Thomás Halík | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback | Als e-book 


3. Vrijspraak voor losers – Nadia Bolz-Weber

  
   
Ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn
  
In Vrijspraak voor losers houdt Nadia Bolz-Weber een vlammend pleidooi voor religieuze vrijheid. In een eerlijke, verhalende stijl vertelt zij over haar werk als pastor. Zij ontdekt dat God zich laat vinden in alle mensen. Keer op keer ontmoet ze God in mensen die het minst geschikt lijken: een agnost, een travestiet of een criminele bisschop. Door deze onheilige heiligen te ontmoeten, leert ze wat genade is. Dit boek laat zien wat er gebeurt als gewone mensen brood en wijn delen, de Bijbel lezen en elkaar hun levensverhalen vertellen.
   
Bestel hier

 
 


N.a.v. Vrijspraak voor losers | Nadia Bolz-Weber | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback | Als e-book


 

De top 3 van recensent Sjoerd Mulder:

 

1. De Islam begrijpen – Adrian Candiard


Waarom we er niets van begrijpen
 
Al jarenlang worden we overspoeld met informatie en meningen over de islam. Zowel de tragische actualiteit van onze wereld als ook de diepe veranderingen binnen de Franse en Europese samenleving wijzen onophoudelijk in de richting van deze godsdienst. Kranten, internetsites en televisie-uitzendingen wijden er commentaren aan. Helaas, de paradox is: hoe meer uitleg, des te minder men er iets van begrijpt.
Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? En hoe kunnen we toch het ‘ware gezicht’ van de islam achterhalen? Is het voldoende om de Koran te lezen? Kunnen we tot slot te weten komen hoe deze godsdienst – met een miljard gelovigen – onze levenswijze en de wereldvrede belaagt of verrijkt?
In dit uiterst heldere boek legt Adrien Candiard uit, zonder alles te willen oplossen, waarom de islam niet eenvoudig is, maar hij geeft ons wel meer inzicht.
 

Bestel hier

 


N.a.v. De Islam begrijpen | Adrian Candiard | Uitgeverij Abdij van Berne | Als paperback | Als e-book


 

2. God met ons – Rowan Williams

De betekenis van kruis en opstanding toen en nu
  
Rowan Williams God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding – toen en nu Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen van dit moment. Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke verdieping. Een prima boek voor iedereen die nog meer wil begrijpen van het hart van het evangelie. De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien hoe er een God is die mensen bemint. 
   
  
Bestel hier

 

3. Het uitschot en de geest – Gert-Jan van der Heiden


De apostel Paulus staat sinds de eeuwwisseling in het middelpunt van de filosofische belangstelling.
 
Denkers als Taubes, Badiou, Agamben en Žižek – en eerder al Heidegger – vinden in Paulus’ brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiedenis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. Zij laten tevens zien hoe Paulus’ brieven niet alleen aan de basis staan van ervaringen die kenmerkend zijn voor onze cultuur, zoals het nihilisme en de dood van God, maar ook de politiek-sociale agenda van emancipatie en gelijkheid hebben gevormd. Bovendien wordt hun interpretatie van Paulus geboren uit een intensieve discussie met denkers als Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Schmitt en Foucault.
Het uitschot en de geest ontsluit deze boeiende internationale filosofische discussie over Paulus nu ook in het Nederlandse taalgebied en biedt daarmee een fascinerende blik achter de schermen van de belangrijkste thema’s en spelers in de hedendaagse continentale filosofie.
 

Bestel hier

 


N.a.v. Het uitschot en de geest | Gert-Jan van der Heiden | Vantilt | Als paperback


 

De top 3 van recensente Marijke Laurense:

 

1. En nu ben ik aan de beurt – Christiane Berkvens-Stevelinck

Spiritualiteit van het sterven
Toen Christiane Berkvens-Stevelinck in 2006 kanker kreeg, had ze er eerder al twee echtgenoten aan verloren. Haar lichaam kwam de ziekte te boven, tot die in 2017 terugkeerde – nu definitief. In de laatste maanden van haar leven hield ze een dagboek bij. Hierin verhaalt zij van de gebeurtenissen in haar leven vanaf het moment dat ze te horen krijgt dat de kanker terug is en zij voorvoelt dat zij deze keer niet in staat is de ziekte te overwinnen. Ze deelt haar pijn en het verdriet en geeft een inkijkje in de manier waarop zij vrede sluit met haar naderende dood. De fragmenten geven een prachtig beeld van de gevoelens, gedachten en houvast die zij ervaart.
  
Bestel hier

 
 


N.a.v. En nu ben ik aan de beurt | Christiane Berkvens-Stevelinck | Uitgeverij KokBoekencentrum | Als paperback | Als e-book


2. Willibrord door de eeuwen – Anton ten Klooster e.a. (red.)

  
Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de Lage Landen
‘Willibrord door de eeuwen’ verwijst naar een oude hymne ter ere van de apostel van de Lage Landen. De tekst eert de fierheid en het standvastig geloof van een geloofsheld. Is dat een beeld van het verleden? Het christelijk geloof heeft in ons land immers veel aan overtuigingskracht verloren. Bovendien: zouden we tegenwoordig zijn missionaire ijver nog even positief beoordelen als in de tijd van de verzuiling?
Ook vanuit andere invalshoeken kan een nieuw, kritisch en soms ook verhelderend licht op Willibrordus geworpen worden. In hoeverre is hij voor onze tijd een inspirerende figuur? In hoeverre is hij een verbindende figuur? Bijvoorbeeld voor de oecumene. De verschillende auteurs bieden in hun bijdragen aan deze bundel verrassende perspectieven op de apostel van de Lage Landen die soms kritisch botsen op bestaande beelden en oordelen.
   
Bestel hier

 
 


N.a.v. Willibrord door de eeuwen | Anton ten Klooster e.a. (red.) | Uitgeverij Abdij van Berne | Als paperback | Als e-book


3. Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie – Yvonne Zonderop


Religie laat zich niet zomaar wegpoetsen
 
In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween tot achter de voordeur. Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. Als stelsel van zingeving kent het eigenlijk geen serieuze concurrent. Miljoenen Nederlanders laveren tussen geloof en ongeloof. In de politiek duikt de christelijke erfenis steeds weer op, omdat we er onze cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen. Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit.
Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft, vindt Yvonne Zonderop. Als meisje verliet ze stampvoetend de katholieke kerk, maar ze voelt zich wel nauw verbonden met de christelijke cultuur. Ze beschrijft de recente geschiedenis van een ontzuilend Nederland, aan de hand van persoonlijke ervaringen. Volgens haar slaat de slinger nu weer de andere kant op – voor wie open genoeg is om dit te zien.
 

Bestel hier

 
 


N.a.v. Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie | Yvonne Zonderop | Uitgeverij Prometheus | Als paperback | Als e-book

De beste religieboeken van 2018 volgens Trouw

De recensenten van Trouw hebben hun favoriete theologische boeken van 2018 op een rijtje gezet. In dit artikel kunt u de top drie van elke recensent vinden. 

Nieuwe boeken