Menu

Bidden is belangrijk voor christelijke jongeren – Week van Gebed

Redactie Theologie.nl

Bidden is belangrijk voor christelijke jongeren

n.a.v. Nelleke Plomp, Contact met God. Meer over bidden

‘Geen idee of God mijn woorden hoort. Het zou mooi zijn als je, net als bij whatsapp, blauwe vinkjes zou zien als je gebed aangekomen is.’

Zondag begint de jaarlijkse Week van Gebed. Nederlandse jongeren bidden het meest in vergelijking met hun Duitse, Engelse en Zweedse leeftijdsgenoten, blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van onder andere de aan de  Universiteit Utrecht verbonden socioloog Frank van Tubergen(1).  Van de jongeren die zichzelf als christen bestempelt, zegt 41 procent dagelijks te bidden.
Bidden is dus belangrijk in het geloofsleven van christelijke jongeren en tegelijkertijd heeft meer dan de helft niet dagelijks een ‘contactmoment’ met God. Ook uit gesprekken met jongeren blijkt dat ze hiermee worstelen. ‘Geen idee of God mijn woorden hoort. Het zou mooi zijn als je, net als bij whatsapp, blauwe vinkjes zou zien als je gebed aangekomen is’, verzuchtte een jongen onlangs. Het boek ‘Contact met God’ wil jonge gelovigen helpen om hun band met God te verdiepen door gebed. Praten met God, is het geijkte antwoord op de vraag ‘wat is bidden?’. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig als het klinkt. Jongeren geven aan het lastig te vinden om vorm te geven aan hun gebedsleven. Vaste momenten voor gebed, zoals rond de maaltijd of voor het slapengaan, en ouders of andere identificatiefiguren met een voorbeeldfunctie zijn niet vanzelfsprekend. Aan de ene kant is er een diep verlangen naar contact met onze Schepper en Vader, aan de andere kant wringt het gevoel geen reactie te krijgen, de worsteling om vol te houden en de vraag naar het nut van bidden. Dit was de reden om in het thema ‘gebed’ te duiken en een informatief én praktisch boek te schrijven voor jongeren.

9789023970095-bidden-doe-het-zelf-72-dpiRespons

De titel van het boek ‘Contact met God’ verraadt wat gebed ten diepste is. God heeft ons gemaakt als relationele wezens, naar Zijn beeld. Door de Bijbel heen zien we hoe God contact met mensen zoekt, op zeer diverse manieren. Ook lezen we van mensen die op hun beurt God aanroepen. God is een nabije God, niet Iemand die op afstand blijft, maar het leven met ons deelt. Gebed wordt te vaak versmald tot ‘handen samen, ogen dicht en praten’, terwijl contact met God zoveel meer is. Het is het zingen van een lied, een wanhoopskreet in de nacht, een overweldigend gevoel van geluk dat opstijgt bij het zien van een prachtige zonsondergang, het lezen van een Bijbeltekst, een gesprek van hart tot hart met een vriend of de stilte waarin God heel dichtbij is. Door dit te benoemen als contact met God en hierover te praten met jongeren, blijkt vaak dat ze meer van God ervaren dan ze eerst dachten. De vraag aan jongeren is of ze aan deze ‘Godmoments’ ook gevolg  willen geven en God en Christus willen volgen. Blijft het bij af en toe sporadisch contact, of willen ze wandelen met God?
 

Delen

Deze nadruk op gebed als contact en geloven als een weg samen met God geeft ruimte om gebed op creatieve en steeds wisselende manieren in te vullen. Juist voor jongeren die volop in ontwikkeling zijn, is het zoeken naar hun eigen geloofsweg en bijpassende rituelen belangrijk. Ouders, jeugdleiders, predikanten en kerkenraden kunnen hen daarbij helpen door hen kennis te laten maken met verschillende vormen en soorten gebed en hen daarbij te betrekken. Ook het delen van geloofservaringen, zowel hoogtepunten als woestijnperiodes, met jong en oud samen, helpt jongeren om contact met God te zoeken en de rijkdom van gebed te ontdekken.
 
 
Tips om met jongeren over gebed in gesprek te gaan
–    Vraag aan jongeren wanneer zij God ervaren en wat ze daar mee doen.
–    Probeer eens andere gebedsvormen uit: maak een klaagmuur, laat jongeren een kaars aansteken, deel je favoriete ‘gebedslied’ met elkaar.
–    Denk eens terug aan je eigen geloofsgeschiedenis. Wat waren momenten of tijden waarop je contact met God ervoer? Welke gebedspraktijken raakten je op welke momenten in je leven? Ga hierover met jongeren in gesprek en deel de veelzijdigheid van geloven met elkaar.
–    Wees eerlijk over je eigen worstelingen, maar stimuleer jongeren ook om niet in twijfel te blijven hangen, maar op zoek te blijven naar antwoorden.
–    Gebruik de rijkdom van de Bijbel: de praktijkvoorbeelden van personen die worstelen met gebed, prachtige gebeden en woorden van Jezus over gebed.

 
Klik hier voor meer informatie over Nelleke Plomp, Contact met God. Meer over bidden.
 
Nelleke Plomp leidt ook interactieve bijeenkomsten met jongeren over gebed. Interesse? Mail naar n.plomp[at]jop.nl.
1. Bron: www.rd.nl

Bidden is belangrijk voor christelijke jongeren – Week van Gebed

Bidden is belangrijk voor christelijke jongeren n.a.v. Nelleke Plomp, Contact met God. Meer over bidden ‘Geen idee of God mijn woorden hoort. Het zou mooi zijn als je, net als bij whatsapp, blauwe vinkjes zou zien als je gebed aangekomen is.’ Zondag begint de jaarlijkse Week van Gebed. Nederlandse jongeren bidden het meest in vergelijking […]

Boekomslag Contact met god van Nelleke Plomp
Boekomslag Contact met god van Nelleke Plomp

Nieuwe boeken