Menu

Britstra, Romkes,Woudstra – Samen de Bijbel ontdekken

Henk Medema

Handboek voor bijbelstudie en bijbelkring

Een boek dat in enkele grote lijnen gaat over ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar”, dat kan (en moet) vast wel een aanzienlijke inhoud hebben, maar het zal niet per definitie een grote hoeveelheid bladzijden tellen. Een 160 pagina’s zijn ermee gemoeid; behalve de Inleiding en een viertal bijlagen zijn er twee delen: ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar’, en deze hoofdstuktitels geven de inhoud zuiver weer.

Cover van Samen de Bijbel ontdekken door Britstra, Romkes en Woudstra

De auteurs breken een lans voor het samen lezen en samen studeren in de Bijbel in een kleine groep. De kern is Gods spreken en handelen in zijn Zoon, en wel in de heilige Schrift, want ‘buiten de heilige Schrift om weten we bijna niets over Hem’ (14). Waarbij we uitdrukkelijk onze gesprekspartners – in eerste instantie de Bijbelschrijvers – serieus nemen.

Het samen ontdekken van de inhoud van de Bijbel wordt wel inductieve bijbelstudie genoemd. Het bestaat volgens de schrijvers in het waarnemen van de tekst, het verklaren en het verwerken ervan. Een goede gespreksleider maakt daarbij gebruik van aanwezig bijbelstudiemateriaal. Dat kan in vele vormen beschikbaar worden gesteld. Het is heel boeiend om de Bijbel te lezen om een nieuwe manier, alsof je iets heel nieuws hebt ontdekt. En dan, volgens de schrijvers, niet als een soort lekker eten, maar je doet de kennis op om je leven in dienst van God te stellen. Onbevangen lezen, zoals je vis eet (een voorbeeld van Maarten Luther) – je eet het vlees en de graat laat je liggen. Haal meer uit de Bijbel!

En laat dat dan maar heel concreet worden. Wat zou de profetische boodschap voor ónze gemeente zijn? Wil God ons altijd genezen als we gelovig bidden? Wat is er gebeurd in de geschiedenis van Israël? Wat leren we over hoe we volgens de Bijbel moeten zijn, qua houding en karakter? Enzovoorts.

Dit boek is bijzonder geschikt voor het bevorderen van bijbelse interactie, wat ook wel wordt aangeduid als ‘inductieve bijbelstudie’, waarbij een brede verscheidenheid van bijbelkringen het meest stimulerend werkt.

Henk Medema is theologisch onderzoeker en spreker.


Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra. Samen de Bijbel ontdekken. Handboek voor bijbelstudie en bijbelkring. Utrecht: KokBoekencentrum, 2021. 160 pp. €14,99. ISBN 9789043537063.

Britstra, Romkes,Woudstra – Samen de Bijbel ontdekken

Een boek dat in enkele grote lijnen gaat over ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar”, dat kan (en moet) vast wel een aanzienlijke inhoud hebben, maar het zal niet per definitie een grote hoeveelheid bladzijden tellen. Een 160 pagina’s zijn ermee gemoeid; behalve de Inleiding en een viertal bijlagen zijn er twee delen: ‘Luisteren naar de Bijbel’ en ‘Luisteren naar elkaar’, en deze hoofdstuktitels geven de inhoud zuiver weer.

Boekomslag Samen de Bijbel ontdekken van Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra
Boekomslag Samen de Bijbel ontdekken van Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra

Nieuwe boeken