Menu

Britstra, Romkes, Woudstra – Samen de Bijbel ontdekken

Rosa van der Vlist-van Steenbeek

Wie enthousiast(er) wil worden om samen met anderen de Bijbel te lezen of bekwamer om een (huis)bijbelkring te leiden leze dit boek! Wat is er mooier dan de belevenis dat de Bijbel voort je open gaat en dat je met andere kringleden ontdekt wat er staat! Zo kun je groeien in geloof en gehoorzaamheid en in het eren van God. Ontdekkend lezen is een open manier van lezen.

Cover van 'Samen de Bijbel ontdekken' door Britstra, Romkes en Woudstra

Het actief op zoek gaan naar de boodschap van de tekst en de betekenis ervan voor ons leven. Wat staat er precies? Wat wil God via deze tekst tot ons zeggen? Wat betekende de tekst toen? Hoe vertalen we de boodschap door naar nu? Hoe beïnvloedt deze tekst mijn leven en hoe raak ik zo geïnspireerd? De schrijvers wijzen op het belang van geduldig luisteren en betekenissen niet te snel vanuit ons eigen referentiekader in te vullen. Let bijvoorbeeld op de voortgang van de heilsgeschiedenis: God die stap voor stap Zijn plan met deze wereld doorzet. Wat is het belangrijk om samen de Bijbel te lezen, na te denken, gedachten uit te wisselen, elkaar aan te vullen, om zo met elkaar te ontdekken wat de Bijbel ons te zeggen heeft!

Veel vragen komen  in dit boek aan de orde, zoals: Hoe kun je op een eerlijke en open manier naar de Bijbel luisteren? Hoe scherp je elkaar op om je ervan bewust te worden dat ieder met zijn eigen bril op leest en dat vooroordelen en verwachtingen gaan bepalen wat je in de Bijbel leest. Hoe bereid je een bijbelstudie voor en hoe leid je het kringgesprek? Hoe kun je je als gespreksleider dienend opstellen?  Wat doe je als het gesprek niet lekker loopt?

In elk hoofdstuk staan verwerkingsopdrachten en zijn er werkbladen om mee aan de slag te gaan. Heel handig dat alle aandachtspunten van ontdekkend Bijbellezen (deel I van het boek) en de aandachtspunten bij het voorbereiden van een kringbijbelstudie (deel II van het boek)  apart in een bijlage staan. Je kunt natuurlijk inzoomen op een hoofdstuk dat voor jou op dat moment het meest relevant is. Mooi om zo op nieuwe manieren elkaar te leren kennen in gesprek en gebed bij een open Bijbel. Een leerzaam boek als je een bijbelkring leidt of gaat leiden, maar óók als deelnemer aan een kring is het boek van harte aan te bevelen!

Deze recensie is geschreven door Rosa van der Vlist-van Steenbeek.


Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra. Samen de Bijbel ontdekken. Handboek voor bijbelstudie en bijbelkring. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2021. 160 pp. €14,99. ISBN 9789043537063.

Britstra, Romkes, Woudstra – Samen de Bijbel ontdekken

Wie enthousiast(er) wil worden om samen met anderen de Bijbel te lezen of bekwamer om een (huis)bijbelkring te leiden leze dit boek! Wat is er mooier dan de belevenis dat de Bijbel voort je open gaat en dat je met andere kringleden ontdekt wat er staat! Zo kun je groeien in geloof en gehoorzaamheid en in het eren van God. Ontdekkend lezen is een open manier van lezen.

Boekomslag Samen de Bijbel ontdekken van Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra
Boekomslag Samen de Bijbel ontdekken van Hylke Britstra, Age Romkes en Johannes Woudstra

Nieuwe boeken