Menu

Catechismus.nu zoekt vragen aan de Heidelbergse Catechismus – door P.J. Vergunst en W. Verboom

Redactie Theologie.nl

In 2013 is het vierhonderdvijftig jaar geleden dat de kerk van de Reformatie de kern van het christelijk geloof onder woorden bracht in de Heidelbergse Catechismus (1563). Een goede gelegenheid om de actualiteit en blijvende waarde van dit belijdenisgeschrift weer eens helder te krijgen. Dat willen diverse theologen doen in het boek Catechismus.nu dat in het voorjaar van 2013 verschijnt. Zij confronteren de inhoud van de 52 zondagen met vragen die christenen in onze tijd en cultuur stellen. Dat doen ze aan de hand van tien belangrijke geloofsthema’s.
Voorafgaand aan die tien thema’s komen in Catechismus.nu zes theologische kenmerken van de Heidelbergse Catechismus aan de orde. Te weten:
1. Een ‘gereformeerd leerboekje’
2. De leerling als het kind van de gemeente
3. Christologische kern in trinitarisch kader
4. De rechtvaardiging door het geloof centraal
5. De drie dimensies van het geloof: ellende, verlossing en dankbaarheid
6. Het spirituele, praktische karakter.
Uitnodiging
Als redactie willen we graag zo helder mogelijk krijgen welke vragen gemeenteleden bij de catechismus hebben, of: welke vragen zij aan de catechismus zouden willen stellen. Wij nodigen u door middel van deze blog uit om met ons mee te denken.
Concreet: als u deze zes kenmerken van de Catechismus leest en ze betrekt op onze tijd, welke vragen komen dan bij u boven? Welke moeilijkheden en mogelijkheden ziet u in de Catechismus voor geloof en kerk vandaag? Welke dingen vindt u van belang om in onze bespreking van de zes punten te verwerken? Kortom: laat weten hoe u over het een en ander denkt. Wij kunnen er onze winst mee doen. Bij voorbaat danken we u hartelijk voor uw meedenken.
U kunt reageren onder deze blog, dan kan er een boeiend gesprek ontstaan, maar dat is dan openbaar. U mag ook reageren door een email te sturen naar catechismus@boekencentrum.nl.
Reacties die voor 10 oktober gegeven worden, nemen we zoveel mogelijk mee bij het schrijven van het boek.
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw reactie.
P.J. Vergunst en W. Verboom

Catechismus.nu zoekt vragen aan de Heidelbergse Catechismus – door P.J. Vergunst en W. Verboom

In 2013 is het vierhonderdvijftig jaar geleden dat de kerk van de Reformatie de kern van het christelijk geloof onder woorden bracht in de Heidelbergse Catechismus (1563). Een goede gelegenheid om de actualiteit en blijvende waarde van dit belijdenisgeschrift weer eens helder te krijgen. Dat willen diverse theologen doen in het boek Catechismus.nu dat in […]

Boekomslag Catechismus.nu van W. Verboom en P.J. Vergunst
Boekomslag Catechismus.nu van W. Verboom en P.J. Vergunst

Nieuwe boeken