Menu

Dag 19: Dankgebed voor in de Kerstnacht

Redactie Theologie.nl

Gebed is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Toch worden er niet veel gebeden opgeschreven. Iemand die dat wel doet is Sytze de Vries in zijn boekjes Bij gelegenheid. Hieronder een dankgebed voor in de Kerstnacht.

Voor de Kerstnacht

 

Wij danken U, God,
voor Jezus Messias,
uw Woord uit den hoge,
uw trouw aan ons allen,
dit licht in de nacht.

Laat hij voor ons zijn
een naam in ons midden,
een mens die ons aanvuurt,
uw teken van leven,
van liefde voorgoed.

Hoor ons, als wij bidden,
uw wereld gedenken
en wie daarop wonen:
de rijen van mensen
beschadigd, ontworteld,
geveld door geweld,
gevlucht en verdreven,
– o God, is dit leven? –
hun toekomst een vraag.

Maak ons tot uw huis,
een plek om te schuilen,
waar recht wordt gedaan,
waar naamloze mensen
gekend en geliefd zijn,
waar wantrouwen voortaan
heeft afgedaan.

Gij opent de harten
van wie naar U zoeken,
en maakt ons getuigen
van een nieuwe aarde.
Die droom licht ons bij
als wij willen weten
van honger en angst.
De Zoon ons gegeven,
uw daad van ontferming,
wordt brood voor ons allen.

Wij vragen van U
dat Gij ons laat dromen
van uw grote vrede,
dat Rijk van ons leven
dat baan breekt en komt.
Maak ons vredestichters
die niet meer vertrouwen
op macht en geweld.
Houd Gij voor ons levend
het kind dat kan spelen,
de vrouw, die mag opstaan,
de mens, die bemint.

Wie gaan door een dal,
hun leven niet zeker,
verdrietig en bang,
geraakt door de dood:
gedenkt Gij hen niet?
Gij wilt hen omarmen
en droogt alle tranen.
Maak ons tot hun troosters
met helende daden
en woorden van trouw.

U danken wij, God,
wij proeven uw goedheid:
dit Kind ons geboren,
de mens naar uw hart.
Gij schenkt ons elkaar
om ronduit te delen
in vreugde en vrijheid.
Maak ons dan ruimhartig,
bedacht op uw zegen,
elkanders geluk.

Uit: Sytze de Vries, Bij gelegenheid II

Bij gelegenheid Deel 2:
Woorden voor gedenkwaardige dagen

Bij gelegenheid - Sytze de Vries

Sytze de Vries (1945) was jaren voorganger. De wekelijkse praktijk van de eredienst maakte hem ook tot schrijver en dichter. Veel van zijn teksten en liederen kregen inmiddels een plaats in de oecumenische Nederlandstalige liturgie. Sytze de Vries werkt als zelfstandige in De Vertaalslag, Werkplaats voor het Woord in taal, toon en teken.

Dag 19: Dankgebed voor in de Kerstnacht

Gebed is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Toch worden er niet veel gebeden opgeschreven. Iemand die dat wel doet is Sytze de Vries in zijn boekjes Bij gelegenheid. Hieronder een dankgebed voor in de Kerstnacht.

Boekomslag Bij gelegenheid van Sytze de Vries
Boekomslag Bij gelegenheid van Sytze de Vries

Nieuwe boeken