Menu

Dag 36 Christus en het christendom

Redactie Theologie.nl

Een thematisch dagboekEr zijn veel pogingen ondernomen om Christus uit het actuele geestelijk leven te elimineren; en het verleidelijke van deze pogingen is, dat het schijnt of Christus daardoor pas in de juiste, hem waardige positie geplaatst wordt.
Men verklaart Christus volgens esthetische categorieën tot religieus genie, noemt hem de grootste ethicus of bewondert zijn
wijze van sterven als een heldhaftig offer voor zijn denkbeelden. Maar één ding doet men niet – men neemt hem niet serieus, dat wil zeggen: men brengt het centrum van het eigen leven niet in aanraking met de pretentie van Christus de openbaring van God te verkondigen en te zijn.Men bewaart een afstand tussen zichzelf en het Woord van Christus, men laat geen serieuze ontmoeting toe. Ik kan wel leven met of zonder Jezus als religieus genie, als ethicus of als heer – zoals ik uiteindelijk ook zonder Plato en Kant kan leven; dat heeft slechts relatieve betekenis. Maar zou er in Christus iets zijn
wat mijn leven volledig opeist, net zo serieus als dat God zelf spreekt, dan heeft Christus voor mij geen relatieve maar een absoluut- dringende betekenis.
Het komt er voor ons nu op aan deze ernst van de zaak duidelijk te maken en Christus uit het secularisatieproces, waarin hij sinds de Verlichting verwikkeld is geraakt, op de voorgrond te plaatsen en uiteindelijk te tonen dat ook in onze tijd de geest van Christus zijn aanspraak terecht doet gelden.
Bron: Dietrich Bonhoeffer, Een thematisch dagboek (samengesteld door Gerard Dekker). Ook verkrijgbaar als e-book.

Dag 36 Christus en het christendom

Er zijn veel pogingen ondernomen om Christus uit het actuele geestelijk leven te elimineren; en het verleidelijke van deze pogingen is, dat het schijnt of Christus daardoor pas in de juiste, hem waardige positie geplaatst wordt. Men verklaart Christus volgens esthetische categorieën tot religieus genie, noemt hem de grootste ethicus of bewondert zijn wijze van […]

Boekomslag Een thematisch dagboek van Dietrich Bonhoeffer
Boekomslag Een thematisch dagboek van Dietrich Bonhoeffer

Nieuwe boeken

Lid worden