Menu

Dag 39 – Psalmen voor Nu Psalm 22

Redactie Theologie.nl


Als God iets doet
berijming: Liesbeth Goedbloed
melodie: Roeland Smith
Klik hier om Psalm 22 te beluisteren.
Voor de dirigent. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David
Ik sta alleen, want u bent weggegaan.
Mijn God, mijn God, waarom?
U bent mijn redding, maar niet hier en nu.
Waar bent u dan? Te ver bij mij vandaan.
Ik roep u na, mijn God,
ik roep uw naam steeds weer.
U antwoordt niet. U kent mij nu niet meer.
Toch, u alleen bent God. U haat het kwaad.
Terecht houdt Israël u hoog.
Hun lofzang is uw heiligdom.
Mijn vader zei dat hij u had vertrouwd en dat u hielp.
En ook zijn vader riep u en hij werd gered.
Voor hen was u betrouwbaar, Heer.
Maar ik ben niets en kan ook niets meer doen.
Ik word bespot. En hoe!
Wie mij ziet, lacht en haalt de schouders op,
die kijkt me na en zegt: ‘Dat gaat goed fout.
Hij sleept zich voort, naar God,
die zou zijn redding zijn.
Als God iets doet, als hij nog van hem houdt.’
Toch haalde u mij uit de moederschoot.
Toch legde u mij aan haar borst.
Ik was er en ik was van u.
Mijn moeder heeft mij aan u toevertrouwd. U bent mijn God.
Dus blijf niet langer weg. Mijn God, ik ben zo bang
en niemand helpt me. Help mij dan!
Een kudde stieren drijft me in het nauw.
Ze zijn te sterk en met te veel.
Een overmacht, ze laten mij niet gaan,
maar doen hun bek wijd open als een leeuw,
een leeuw die, klaar om toe te slaan, eerst brult
voordat hij springt, voor hij zijn prooi verslindt.
Ik ben als water dat is weggegooid,
een lichaam, helemaal ontwricht,
een hart dat smelt als was. Niet meer. Niet meer.
Mijn keel is als een scherf, zo uitgedroogd.
Mijn tong kleeft in mijn mond. Mijn God,
u legt me in het doodsstof neer.
Een goddeloze bende jaagt me op.
Als honden sluiten ze mij in.
Zij zijn op jacht. Ik ben hun prooi. Ik word
aan handen en aan voeten vastgezet.
Mijn dagen zijn geteld. Dat zien zij ook.
Mijn kleren hebben zij alvast verdeeld.
En u, Heer, u blijft zo lang zo ver weg.
U bent mijn kracht. Red mij, kom snel.
Eén leven heb ik maar. Als u niet helpt,
dan sterf ik zeker door het grof geweld
van honden, leeuwen, stieren. Help!
Ik werd door u gehoord.
Mijn God, mijn God heeft mij geantwoord. (3 keer)
En dus, wanneer ik over u vertel,
noem ik u trouw en goed.
Mijn broers en zussen, Jacob, Israël,
toon diep ontzag voor God, geef hem de eer,
want God zwijgt niemand dood.
God is niet blind, niet doof.
Hij hoort mijn stem. Hij antwoordt als ik roep.
Mijn Heer, wanneer ik in de tempel ben,
dan kom ik mijn beloften na.
U doet. U deed. U heeft gedaan
en dus schreef ik een psalm. Wie honger had, heeft nu genoeg.
Wie zoekt, vindt veel. Wie schreeuwt om God, zingt ooit een lied.
Geluk met jou. Het ga je goed.
Laat alle mensen horen wat ik zeg:
‘Ga nu naar God terug.
Buig diep voor hem, kniel voor de koning neer,
want God regeert. De wereld is van hem.’
De Heer geeft straks een feest
en dan komt iedereen.
Iedereen buigt, knielt voor de koning neer.
Dit geldt voor iedereen, voor arm en rijk,
voor wie op weg zijn naar de dood –
ze geven alle eer aan God.
Hun kinderen dienen hem en zij vertellen alles door,
dus iedereen weet wie God is en wat hij deed.
Ze zingen: ‘God heeft het volbracht.’
Bron: Totdat het veilig is. Psalmen voor Nu cd 1

Dag 39 – Psalmen voor Nu Psalm 22

Als God iets doet berijming: Liesbeth Goedbloed melodie: Roeland Smith Klik hier om Psalm 22 te beluisteren. Voor de dirigent. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David Ik sta alleen, want u bent weggegaan. Mijn God, mijn God, waarom? U bent mijn redding, maar niet hier en nu. Waar […]

Nieuwe boeken

Lid worden