Menu

Dag 5 – Psalm of opwekkingslied? (2)

Redactie Theologie.nl

God kiest geen losse individuutjes uit: hier één en daar één, die allemaal maar op hun eigen manier door het leven moeten zien te komen, losse knikkers in een knikkerzak.
Maar God geeft en verbindt ons aan elkáár. Hij woont niet op een eilandje met jou alleen – Hij woont midden tussen zijn vólk! Dat was toen: midden tussen het volk Israël – en dat is vandaag: midden tussen allen die het van de God van Israël verwachten.
Helemaal in het begin van de bijbel kom je datzelfde woord ‘omzien’ van Zacharias ook al tegen. Daar staat het al: dat God omzag naar Sara, de stammoeder van het volk Israël, dat Hij haar opzocht, zich over haar bekommerde (Gen. 21:1).
En als eeuwen later Israël in Egypte als een slavenvolk wordt verdrukt, dan staat datzelfde woord omzien, opzoeken, zich bekommeren, er wéér (Ex. 3:16, 4:31): God zoekt zijn volk op, Hij bekommert zich om hen: Stil maar, Ik heb het wel gezien, Ik kom er al aan, Ik kom je helpen!
Dat klinkt er allemaal in mee, als Zacharias zegt: God heeft naar zijn volk omgezien! Heel zijn lied staat vol met voorbeelden uit de geschiedenis – je kunt op God áán!
Probeer zo de bijbel eens te lezen, als je in de put zit, als het stikdonker is in je leven. Niet als een verzameling verhalen van vroeger, lang geleden, maar als een warme bemoediging voor jou, vandaag.
Dan ga je meezingen met Maria: God heeft naar míj omgekeken. En met Zacharias: God bekommert zich om óns, Hij ziet naar óns om.
Zingen is twee keer bidden, heeft iemand eens gezegd. En ergens in een psalm staat: God troont op de lofzangen van zijn volk! Al zingende bouw je een troon voor Hem!
Negen maanden lang was Zacharias met stomheid geslagen geweest omdat hij niet kon geloven dat God zou dóen wat Hij had beloofd. Negen maanden zwijgen in het donker, negen maanden stilte, geen lied te horen. Maar nu laten de woorden zich niet meer tegenhouden, ze stromen als een sterke rivier. Zacharias zingt!
Over zijn persoonlijk geluk? Over Johannes, het kind dat hij gekregen heeft? Ja, ook. Maar vooral over hét Kind, het Kerstkind dat een half jaar later geboren zal worden… over Jezus! Zacharias laat zich al zingende boven zichzelf en boven het donker uittillen naar het Licht. Naar het Licht der wereld! En hij profeteert ervan.
Want dat noemt de bijbel profeteren. Als anderen door wat jij zegt er oog voor gaan krijgen hoe geweldig Jezus is, als hun daardoor het licht opgaat… dan ben jij op dat moment een profeet voor hen. Niet door bijzondere openbaringen en geweldige toekomstvoorspellingen of zo – misschien alleen maar doordat je met hart en ziel en met handen en voeten een opwekkingslied of een psalm meezingt… Je laat jezelf erdoor optillen naar het licht en al zingende trek je anderen mee!
 
We zijn benieuwd naar uw reactie. Reageer nu via Facebook.
 
Geschreven door: Dien de Haan

Dag 5 – Psalm of opwekkingslied? (2)

God kiest geen losse individuutjes uit: hier één en daar één, die allemaal maar op hun eigen manier door het leven moeten zien te komen, losse knikkers in een knikkerzak. Maar God geeft en verbindt ons aan elkáár. Hij woont niet op een eilandje met jou alleen – Hij woont midden tussen zijn vólk! Dat […]

Nieuwe boeken

Lid worden