Menu

Dag 6: Eenzaam, maar Ik ben is meer

Redactie Theologie.nl

Advent, Kerst, feestdagen in het algemeen. Juist die gedenkdagen kunnen ook een gevoel van eenzaamheid oproepen. Gerry Velema benadrukt in haar boekje Aangeraakt. Een boekje vol warmte
dat God onze eenzaamheid te lijf gaat met Zijn nabijheid.

Als je eenzaam bent

Ik ben eenzaam, alleen.
maar Ik ben is meer.
Ik ben,
Ik ben er,
Ik ben er ook!
Waar jij bent, zal Ik zijn!
Verbind mij, mijn Heer.
Er is veel eenzaamheid. En eenzaamheid is een dodelijk vergif. Zelfs de sterkste zielen ontkomen er niet aan. De oorzaak van eenzaamheid kan variëren. Het meest in het oog lopend is het ontbreken van gezonde relaties of het verlies van een partner. Maar er komt ook evenveel eenzaamheid voor binnen het huwelijk. Of eenzame kinderen binnen gezinnen, eenzaamheid onder vrienden, en triest genoeg is er ook eenzaamheid binnen de kerk. Eenzaamheid kan ontstaan als er gezwegen moet worden over onrecht, zoals bij Tamar, Davids dochter. Nadat ze onteerd is door haar broer, zwijgen de mannen om haar heen. Het is nooit meer goed gekomen met deze koningsdochter. Ze is van het leven afgesneden en blijft eenzaam tot haar dood. Eenzaamheid kan het gevolg zijn van je onbegrepen voelen. Of als je niet mee mag doen, niet betrokken wordt. Veel eenzaamheid is het gevolg van handelen van anderen. In de meeste gevallen beseffen de mensen die eenzaamheid veroorzaken bij anderen, maar amper hoeveel leed er uit hun doen en laten voort kan komen. Eenzaamheid treft sterke leiders, pioniers, geroepenen. Een profeet is bijna altijd een eenzaam mens, immers vaak onbegrepen door tijdgenoten. Jezus, de Zoon van God, wist wat eenzaamheid was, en Hij stierf ook voor de eenzamen. Midden in zijn doodsstrijd liet zelfs de Vader Hem alleen. Zo stierf onze Heer in grote eenzaamheid. Iedereen hield afstand van Hem. Na de overwinning van Jezus staat tegenover elke eenzaamheid de werking van Gods nabijheid. Zijn naam laat Gods hart zien: ‘Ik ben!’Als de mens zegt: ‘Ik ben eenzaam!’ zegt de Here God: ‘Ik ben, Ik ben er, Ik ben er ook waar jij bent!’
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
(Matteüs 28:20)
God gaat onze eenzaamheid te lijf met zijn nabijheid. Hoe langer ik erover nadenk, hoe dieper ik begrijp dat nabijheid echt het enige antwoord is dat overblijft. Beter dan een kaartje of een lief telefoontje is het persoonlijke contact met de ander. Elkaar nabij zijn. Daar verlangt de Heer naar, om jou nabij te zijn, zodat er iets met je eenzaamheid gebeurt. Het klopt niet dat we geloof in God loskoppelen van onze emoties. Dit voelen en beleven: ‘God is mij nabij’ is onmisbaar in onze geloofswandel met de Heer. Nabijheid is vooral de relatie met God beleven. Nabijheid is van God, eenzaamheid niet. God brengt eenzamen thuis, bij Hem! Vanuit de Bemoedigingssite organiseren we kleinschalige ‘nabijweekenden’. Van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. Bij het welkom zeg ik vaak tegen onze gasten en medewerkers: ‘We zijn vanaf nu ongeveer 48 uur samen. We zijn elkaar nabij en we zijn vooral samen bij de Heer. Deze dagen gaan invloed hebben op onze ziel. In deze zee van tijd gaan we bijna tijdloos genieten van nabijheid. Mijn advies aan jou is: laat het maar gebeuren, wentel je in deze liefdevolle nabijheid. We hebben deze dagen hard nodig voor de dagen die hierna weer gaan komen.’ Nabijheid is Gods medicijn om eenzaamheid aan te pakken. Jezus kreeg een kostbaar ‘nabijmoment’, vlak voor die moeilijke dagen van zijn lijden. Elia en Mozes kwamen speciaal voor Hem op de berg van de verheerlijking. Er was heilzame nabijheid voor Jezus, want er kwamen zware dagen aan! Elia kreeg een geweldig nabijmoment toen hij na de Karmel in diepe eenzaamheid en uitgeput onder een struikje lag. Een engel kwam, bakte een vers brood, gaf hem water en zei: ‘Eet en drink, want de reis die voor je ligt is een lange, emotionele reis. Je hebt dit nu nodig, voor straks!’ Nabijheid beleef je, voel je, proef je, je mag het helemaal ervaren. Soms in je eentje, zoals Elia, soms met anderen erbij, zoals bij Jezus op de berg van de verheerlijking. ‘Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden’ (Matt. 18:20). Als je eenzaam bent, en Gods nabijheid wilt ervaren, kun je het beste je stoel maar wat dichterbij schuiven. Laat heel je houding uitdrukken: Heer, ik geloof U. Als U ook nu bij mij bent, dan ben ik nu ook bij U. Als God zijn naam doet klinken met dat prachtige: ‘Ik ben!’, laten de eenzamen Hem dan antwoorden: ‘Heer, ik ben er ook!’

Dag 6: Eenzaam, maar Ik ben is meer

Advent, Kerst, feestdagen in het algemeen. Juist die gedenkdagen kunnen ook een gevoel van eenzaamheid oproepen. Gerry Velema benadrukt in haar boekje Aangeraakt. Een boekje vol warmte dat God onze eenzaamheid te lijf gaat met Zijn nabijheid. Als je eenzaam bent Ik ben eenzaam, alleen. maar Ik ben is meer. Ik ben, Ik ben er, […]

Boekomslag Aangeraakt van Gerry Velema
Boekomslag Aangeraakt van Gerry Velema

Nieuwe boeken