Menu

De Geest komt onze zwakheid te hulp – over het gebed

Redactie Theologie.nl

Ik ben rijker geworden van het Handboek voor Gebed, of misschien juist armer…
Als je eindredacteur bent van het Handboek voor Gebed (ondertitel: Bezinning en handreiking voor de praktijk), dan is het aardige daarvan dat je in het redactieproces zelf ook met nieuwe ogen leert kijken, in dat geval naar wat er speelt in Nederland rondom gebed; en waar er kansen liggen voor de komende decennia.
Ik licht er een paar opvallende items uit:
1.    Dat gebed in de Joodse traditie allereerst een gave/geschenk aan God is. Al is het maar omdat er in de synagoge gebeden wordt op tijdstippen dat er voorheen in de tempel offers werden gebracht. Gebed is niet iets waarin wij iets van God willen ontvangen (of nog erger: gedaan willen krijgen). Nee, gebed is iets wat wij aan God geven. Lofoffers brengen wij aan U! Vanuit de eredienst van het hart. Michael Mulder schrijft er mooie dingen over, in zijn bijdrage over gebed in de joodse traditie.
2.    Relatie en Revolutie, onder deze titel schrijft Edwin Hamelink over gebed en de jonge generatie. Hoe bidt bijvoorbeeld de studentengeneratie? Dynamisch, creatief. In een – soms mobiele-  gebedsruimte die speciaal daarvoor wordt ingericht. Creatief: tot met muziek en schilderen toe. Alle vijf zintuigen mogen aan bod komen, in je contact met Abba Vader. In ruim twee jaar tijd ontstonden er meer dan 60 initiatieven, in tal van studentensteden, om meerdere dagen en nachten achtereen te bidden, 24 uur lang, nog net geen 7 dagen per week (www.24-7prayer.nl).
3.    Dat het gebed in de binnenkamer steeds sterker verbonden wordt aan de nood van de samenleving: er vindt sterker dan voorheen een maatschappelijke vertaling van het gebed plaats. Gebed en missie / gerechtigheid kun je niet los van elkaar zien. Dus is er ergens een 24-7-Prayer gekoppeld aan zorg voor daklozen, en hoorde ik recent van een Huis van Gebed die nauw verbonden is met een plaatselijke voedselbank.
4.    Hoe belangrijk het is dat kinderen al van jongs af aan leren bidden. Lucré van Putten schreef er een prachtig en vooral praktisch hoofdstuk over.
5.    Dat het zo wezenlijk is om een cultuur van gebed in je kerk te bevorderen, en dat je gebed mag verankeren in je beleid. De gemeente bidt… (hst. 7), bidden in de kerkenraad of oudstenraad… (hst. 8).
Handboek voor Gebed, ik ben er rijker van geworden. Of misschien juist armer, omdat ik meer dan ooit besef dat we niet eens kunnen bidden, omdat we toch vooral arme bedelaars zijn en blijven. We stamelen en prevelen maar wat, en soms zijn we helemaal uit het lood geslagen (mooi hierover in hst 5 door Jan Hoek). Maar de Geest is het die onze zwakheid te hulp komt en dan scheurt de hemel weer open.
 
 

De Geest komt onze zwakheid te hulp – over het gebed

Ik ben rijker geworden van het Handboek voor Gebed, of misschien juist armer… Als je eindredacteur bent van het Handboek voor Gebed (ondertitel: Bezinning en handreiking voor de praktijk), dan is het aardige daarvan dat je in het redactieproces zelf ook met nieuwe ogen leert kijken, in dat geval naar wat er speelt in Nederland […]

Boekomslag Handboek voor gebed van meerdere auteurs
Boekomslag Handboek voor gebed van meerdere auteurs

Nieuwe boeken