Menu

Derde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

Redactie Theologie.nl

Graag willen we om te beginnen ieder die tot dusver op onze meedenkblogs reageerde daarvoor bedanken. Het was een wat gewaagd experiment. Sommigen reageerden ook enigszins sceptisch. Is dit niet al te postmodern? Weten zelfs de dogmatici het tegenwoordig ook al niet zo goed meer? Of is het vooral een marketingstrategie om vast wat aandacht te genereren voor de nieuwe dogmatiek? Wat ons betreft zit er vooral een zeer inhoudelijk theologisch Anliegen achter:  de waarheid (om dat grote woord maar even te gebruiken) overzie je niet in je eentje en ook niet met z’n tweeën. Alleen ‘samen met alle heiligen’ kan men de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus enigszins peilen (vgl. Ef.3:18v.). Daarom lezen dogmatici als het goed is veel publicaties, ook uit andere tradities dan die waarin ze zelf staan, en luisteren ze naar allerlei stemmen.  Waarom zou dat ook niet kunnen gelden voor stemmen die via de sociale media klinken? Natuurlijk zijn die veel fragmentarischer, in die zin is hun betekenis beperkt. Maar ze registreren aan de andere kant misschien wel nauwkeurig wat er in de lucht zit en waar behoefte aan is.
Wat dat betreft zijn we niet teleurgesteld. Er  tekenen zich in de ruim vijftig reacties tot dusver al enkele opvallende zaken af. Allereerst natuurlijk dat er aandacht zal moeten zijn voor de verhouding tussen christelijk geloof en de religies – of de overige religies zo men wil. Die was er ook wel in wat we tot dusver schreven, maar wij voelen ons door de verschillende stemmen uitgedaagd om daar toch nog wat meer werk van te maken. Niet door de structuur van het boek aan te passen – de zeer bewust gekozen volgorde van de hoofdstukken 2 t/m 5, die inderdaad opvallend en voorzover wij weten ook nieuw is, lijkt op de nodige bijval te kunnen rekenen – maar wel door m.n. in hfdst.5 wat  explicieter op de theologia religionum in te gaan. Want daar, in de openbaringsleer, hoort deze discussie o.i. primair thuis.
Ook andere reacties geven ons te denken – precies zoals we gehoopt hadden. Soms lukt het om met een kleine bijstelling een o.i. goed punt dat gemaakt wordt alsnog op te pakken (bijv. inzake het beeld Gods in de antropologie – al zaten we daarin gelukkig al niet meer op het door Rietman terecht gekritiseerde spoor).  Over andere dingen denken we nog na. En bij weer andere vragen we ons af: past dit inderdaad in een dogmatiek? Dogmatiek heeft weliswaar een totaliserende tendens in zich, ze dreigt over alles mee te willen praten. Maar ze moeten ook haar grenzen weten, bijv. naar het terrein van de praktische theologie. We wijzen dus wel de raakvlakken daarmee aan, want die zijn er natuurlijk en het is goed om die te zien. Maar we proberen wel de grenzen te bewaken, en beperken ons grotendeels  tot een uiteenzetting van de geloofsinhoud, met voorbijgaan dus aan de evenzeer belangrijke vragen rond geloofscommunicatie, gemeente-opbouw etc. Idealiter zet de dogmatiek je op het goede been voor de doordenking daarvan – zonder die doordenking echter over te nemen.
Nog een ander punt. De laatste weken zijn we o.m. bezig geweest met de afronding van de hoofdstukken 12 en 15. In die hoofdstukken voeren we regelmatig het gesprek met de charismatische en pentecostale beweging – zeg maar met alles wat evangelisch of evangelicaal heet. Naar ons besef gebeurt dat in de traditionele dogmatieken nog veel te weinig, zeker als je het vergelijkt met de uitvoerige controverstheologische discussies met Rome. Wij menen dat de kerkelijke dogmatiek deze snelst groeiende tak van het christendom niet langer kan c.q. moet willen negeren. Laten we liever in enige bescheidenheid proberen ervan te leren – zonder intussen onze kritische zin voor allerlei uitwassen te verliezen. Op dit punt zullen we vermoedelijk dus een wat andere weg gaan dan collega Van de Beek voorstelt, die (zo maken we op uit voorpublicaties over zijn recente boek) geen enkel heil lijkt te zien in de evangelische beweging. Of peilt hij toch dieper en zijn wij te oppervlakkig?
Noot van de uitgever
U kunt hieronder een reactie achterlaten. We stellen constructieve reacties zeer op prijs. Onder de inzenders verloten we twee exemplaren van de Christelijke dogmatiek – een inleiding. De komende weken zullen beide auteurs regelmatig een ‘meedenkblog’ plaatsen op Theoblogie naar aanleiding van hun nieuwe uitgave.

Derde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

Graag willen we om te beginnen ieder die tot dusver op onze meedenkblogs reageerde daarvoor bedanken. Het was een wat gewaagd experiment. Sommigen reageerden ook enigszins sceptisch. Is dit niet al te postmodern? Weten zelfs de dogmatici het tegenwoordig ook al niet zo goed meer? Of is het vooral een marketingstrategie om vast wat aandacht […]

Boekomslag Christelijke dogmatiek van G. van den Brink en C. van der Kooi
Boekomslag Christelijke dogmatiek van G. van den Brink en C. van der Kooi

Nieuwe boeken