Menu

Een actualiserende theologiebeoefening voor de ziel

Redactie Theologie.nl

Een recensie

Actualiserende theologiebeoefening: daarvan is deze uitgave een sprekend en geslaagd voorbeeld. Dat is mijn samenvatting van de lezing van de inhoud van dit boek. Het is zowel een uitnodiging tot een meer aandachtig leven als een onderbouwing daarvan.

De auteur ziet met lede ogen de enorme geloofsvermagering die het kerkelijk leven doortrekt. Verlegenheid om over God en geloof te praten, een passieve ontvangst van de verkondiging, het kwijtraken van de omgang met God. God wordt misschien nog tijdelijk een god van papier en letters, maar raakt zo uit jouw leven en uit het leven van de gemeente.

En dat terwijl de christelijke traditie zoveel in huis heeft om te wandelen met God. Dat is wat de beleven en ervaren auteur op tafel legt. Hij begint met het ontsluiten van oude bronnen van christelijke spiritualiteit.  Mensen en hun citaten. Verrassend nieuwe bronnen en oudere, bekende bronnen. Het vraag enige inspanning en volharding om de eerste 100 pagina‚Äôs te lezen. Maar dan komt de vaart erin. Althans, dat was mijn ervaring. Wat doen we God, elkaar en uiteindelijke jezelf tekort als je niet met God leeft. En wat leidt dat tot herwaardering van de gemeente en de theologie.

De auteur doet een overtuigende poging waarde en betekenis van gemeente en kerk in dit proces te betrekken.  Wie Handboek christelijke meditatie, onder redactie van Lex Boot, heeft gelezen zal na lezing van Zorg voor de ziel beschikken over zowel een praktisch boek als een verdiepend boek. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar.

De auteur is belezen, schrijft tegelijk genuanceerd en beslist. Hij laat zich soms in de noten duidelijk uit over niet onbelangrijke kwesties in de marge (men leze als voorbeelden noot 7 op pagina 80 en noot 7 op pagina 190).  De christelijke traditie is ook vandaag een vitale traditie.

Nico de Waal

Meer actuele boeken van Arjan Plaisier:

Boekomslag Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier
Boekomslag Overvloed en overgave van Arjan Plaisier

Een actualiserende theologiebeoefening voor de ziel

Hoe denken anderen over het boek Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier? Hier leest u een recensie van Nico de Waal.

Boekomslag Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier
Boekomslag Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier

Nieuwe boeken