Menu

Een feest voor hart en hoofd

Redactie Theologie.nl

‘Zonder al te veel vooruit te plannen, ben ik pastor, theoloog, predikant, auteur, leidinggevende en presentator geworden. Die zes identiteiten komen samen in dit boek. Dit boek (Hoe zullen we leven?) brengt 25 onderwerpen ter sprake waarvan ik vind dat de kerk er een visie op moet hebben.”


Zo luiden de eerste regels uit Hoe zullen we leven? van Samuel Wells, theoloog en pastor van St. Martin-in-the-Fields in Londen. De ondertitel luidt: ‘Christelijke kijk op actuele thema’s.‘ Het zijn thema’s zoals Israël, Milieu, Huwelijk, Roeping, Schaamte, Ouderdom en De dood.

Wells lezen is een feest voor hart en hoofd tegelijk,’ schrijft prof. dr. Herman Paul, auteur van ‘De slag om het hart‘, in zijn recensie voor het Reformatorisch Dagblad. En die vreugde heeft allereerst met de schrijfstijl van Wells te maken, schrijft Paul: ‘Wells kan schrijven.’

De andere bron van vreugde is de creativiteit waarover Wells beschikt. Met enige vreugde neemt hij onconventionele standpunten in of legt hij onvermoede verbanden.

Ook inhoudelijk biedt Hoe zullen we leven? reden tot vreugde. Dat brengt Paul bij de meest fundamentele dimensie van vreugde in Wells’ theologie: zich verblijden in de Heere waarover Paulus in de Filippenzenbrief schrijft. Paul stipt aan dat Wells consequent wil denken vanuit de rijkdom van Gods genade.

SamengevatHoe zullen we leven? laat volgens Paul ‘aan de hand van concrete casussen zien wat leven uit Gods overvloed zou kunnen betekenen voor allerlei thema’s.’ En afrondend: ‘Een vreugdevol én tot bezinning uitnodigend boek.N.a.v. Hoe zullen we leven? | Samuel Wells | Uitgeverij Boekencentrum | als paperback en als e-book

Hoe zullen we leven?

Hoe zullen we leven? - Samuel Wells

Samuel Wells benadert uitdagende vragen in het licht van christelijke hoop en wijsheid in dit opvallende en bijzonder wijze boek dat een verbinding legt tussen de theologie en ons menselijke bestaan in een lijdende wereld. Een bestaan dat gedragen wordt door God. 

In drie rubrieken, de wereld, het menselijk zijn en onze sterfelijkheid, behandelt hij een veelheid van onderwerpen, zoals religieus extremisme, migratie, milieu en sociale media. 

Een feest voor hart en hoofd

Prof. dr. Herman Paul schrijft over Hoe zullen we leven?, het nieuwe boek van Samuel Wells: ‘Wells lezen is een feest voor hart en hoofd tegelijk.”

Boekomslag Hoe zullen we leven? van Samuel Wells
Boekomslag Hoe zullen we leven? van Samuel Wells

Nieuwe boeken

Lid worden