Menu

Een nieuwe catechismus

Redactie Theologie.nl

catechismus

Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Waartoe zijn wij op aarde? Vragen van alle tijden en vragen die steeds om hernieuwde antwoorden vragen. Op initiatief van Uitgeverij Boekencentrum is daarom een kleine interkerkelijke werkgroep gestart met het nadenken over de ontwikkeling van een nieuwe catechismus, voor de hele christelijke gemeente, maar in het bijzonder met het oog op twintigers en dertigers.

De aandacht voor 450 Heidelbergse Catechismus laat zien dat er nog steeds behoefte aan kernteksten is, waarin het christelijk geloof beknopt  wordt gepresenteerd. Ook recente voorbeelden van een catechismus onderstrepen dit: de Doornse Catchismus (2010), de Kleine Protestantse Catechismus van dr. Wentsel (2012) en de New City Catechism van Tim Keller (2012). Een catechismus is een korte, hedendaagse samenvatting van wat christenen geloven, waar de kerk voor staat en wat zij wil doorgeven.

De twintigers en de dertigers in de kerk doen belijdenis, zij vormen een gezin, nemen deel aan het arbeidsproces en dragen verantwoordelijkheid in de christelijke kerk. Zij staan midden in de samenleving met alle vragen die op hen afkomen en zoeken vaak naar woorden om vanuit hun geloof met anderen het gesprek over christen-zijn aan te gaan. Ze zijn ze betrokken op de jongeren en kinderen in de gemeente. Bovendien  houden ze hun eigen kinderen ten. Met dit alles staan ze voor de vraag om het geloof van de kerk over te dragen op een nieuwe generatie.

In het overdragen van het geloof, komen vragen naar voren als: Wat geloof ik, waarom geloof ik zo en hoe verwoord ik dat geloof? Hoe verbind ik mij met andere christenen, en hoe sta ik met mijn christen zijn in de wereld van vandaag? Als vragenstellers leven we in een seculiere wereld waarin het christelijk geloof op de grote hoop van de religies word gegooid, en voor wie Jezus op z’n best een goede bron van inspiratie is, maar de kerk een verouderd instituut.

Al deze vragen en de context waarin ze gesteld worden moeten volgens de werkgroep vertaald worden in een nieuwe catechismus. Deze catechismus wil niet een nieuwe belijdenis te zijn in plaats van de Heidelbergse Catechismus, maar wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en deze generaties inspireren.

De werkgroep wil graag de gemeente betrekken bij het tot stand komen van deze nieuwe catechismus. Daarom roept ze alle christelijke gemeenteleden op te reageren op de twee onderstaande vragen. Dat kan onder deze blog, maar dat kan ook door te mailen naar nieuwecatechismus@boekencentrum.nl.

  • Welke vragen doen er voor christenen vandaag toe?
  • Welke onderwerpen uit het christelijk geloof vragen speciaal om aandacht?

Leantine Dekker
Casper van Dorp
Arnold Huijgen
Theo Pleizier
Arjen van Trigt (Uitgeverij Boekencentrum)
Dolf te Velde
Wim Verboom

Alles voor allen

Alles voor allen - Kees Kok

Het boek Alles voor allen is een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Uit zijn vele publicaties, preken en overwegingen heeft theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de auteur, een ander soort ‘catechismus’ gedistilleerd. Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het ‘Grote Verhaal’ van de Joodse en van de ‘messiaanse’ (‘oerchristelijke’) traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant en voor alle mensen van goede wil. Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen helder beantwoord.

Een nieuwe catechismus

Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Waartoe zijn wij op aarde? Vragen van alle tijden en vragen die steeds om hernieuwde antwoorden vragen. Op initiatief van Uitgeverij Boekencentrum is daarom een kleine interkerkelijke werkgroep gestart met het nadenken over de ontwikkeling van een nieuwe catechismus, voor de hele christelijke gemeente, maar in het bijzonder met het oog op twintigers en dertigers.

Boekomslag Alles voor allen van Huub Oosterhuis
Boekomslag Alles voor allen van Huub Oosterhuis

Nieuwe boeken

Lid worden