Menu

Gods relatie met alledaagse mensen zoals Jacob

Redactie Theologie.nl

God gaat in de geschiedenis een relatie aan met alledaagse mensen. Dat deze mensen niet allemaal even vroom zijn, laat Jacob zien in dit bijbelstudieboek voor veertig bijbelstudies. Dit is een recensie van ds. L. Smelt, geschreven voor de Veluwse Kerkbode.


Dit is een bijdrage n.a.v. De zon gaat onder

De zon gaat onder Kooten

Deze veertig bijbelstudies gaan over het leven van Jakob, de vader van de twaalf stammen van Israël. In dit eerste deel wordt duidelijk dat hij een puinhoop van zijn leven maakt. Het is niet verwonderlijk dat de auteur als detail bij Jakobs vlucht voor Ezau vermeldt dat de zon ondergaat, als hij Bethel nadert. Er breekt een donkere tijd aan van bedriegen en bedrogen worden.

Ondanks alles gaat God dwars door dat alles heen verder met Zijn heilsgeschiedenis. De studies laten zien dat God niet de besten verzamelt tot Zijn Kerk, maar verloren zondaren. In Jakobs leven is ook te zien dat genade echt alleen genade is.

Dit boek is geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en voor gebruik door kringen. In het boek staan (gespreks)vragen en er is ruimte voor het maken van notities. In tekstvakjes worden bijzonderheden vermeld en is de rode draad in het verhaal van Jakob goed te volgen.


De Bijbelstudies kunnen de vreze des Heeren wekken en versterken

Wie zich wil voorbereiden op een serie preken of bijbelstudies over Genesis 24-31 late zich inspireren door deze veertig bijbelstudies over het leven van Jakob, geschreven door de getalenteerde predikant en docent ethiek en homiletiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie dr. Van Kooten. De geboden stof kan over negen bijbelkringavonden verdeeld worden. Gespreksvragen met ruimte voor notities en kaders met Merk op! en Weet je nog? helpen de (ook jonge!) lezer om er echt een werkboek van te maken. De stijl gaat heen en weer tussen –meestal- een actuele en vlotte verteltrant naar -minder vaak-  meer gedetailleerde informatie over de Hebreeuwse tekst (zie bijvoorbeeld hoofdstukje 30).

Ik zocht echter tevergeefs naar vermelding van recente exegetische literatuur waar hij gebruik van maakte. Wel benoemt hij zijn persoonlijke betrokkenheid bij de boodschap van de Bijbel. Dit is ook terecht een belangrijk uitgangspunt voor dit boek: ‘De prediker moet zó goed in de tekst terechtkomen dat hij zich onder de eerste hoorders bevindt. Dat hij proeft, ruikt, ziet en hoort waar het om gaat en wat de Heilige Geest te vertellen heeft.’(p.9)

“Als er niet was het genadige en vaak verborgen heilsplan van de God van Jakob, waar was dan onze hoop en moed gebleven?”

Je merkt dat deze stof over vele familiewederwaardigheden de schrijver ligt. Deze bijbelstudies zijn daarom toegankelijk geschreven en kunnen zo de vreze des  Heeren wekken en versterken. Het gaat over de relatie met God midden in het alledaagse ruige en realistische leven. Vromen vallen regelmatig vies tegen. Als er niet was het genadige en vaak verborgen heilsplan van de God van Jakob, waar was dan onze hoop en moed gebleven?

Meer recensies lezen van ds. L. Smelt? Lees ook de recensie over Exodus, boek van de bevrijding, waarin hij vertelt over dat bevrijding en verandering een leerproces zijn. Of zijn recensie over Als God een vraag is, waarin hij vertelt over hoe André F. Troost met zijn kleinzoon vragen stellend door Amsterdam loopt.

Meer actuele boeken over Gods relatie met alledaagse mensen in het Oude testament:

De zon gaat onder Kooten
Exodus boek van de bevrijding Jonathan Sacks
Genesis Max Lucado

Gods relatie met alledaagse mensen zoals Jacob

God gaat in de geschiedenis een relatie aan met alledaagse mensen. Dat deze mensen niet allemaal even vroom zijn, laat Jacob zien in De zon gaat onder. Dit is een recensie van ds. L. Smelt.

Boekomslag De zon gaat onder van R. van Kooten
Boekomslag De zon gaat onder van R. van Kooten

Nieuwe boeken