Menu

De theologie van het Oude Testament

Redactie Theologie.nl

Theologie van het Oude Testament - Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul (red.)Wat is het „theologisch middelpunt”, de „centrale boodschap” van het Oude Testament? Op die vraag zijn in de loop van de tijd al heel wat antwoorden gegeven. Is het het begrip verbond? Een thema als belofte en vervulling? De vreze des Heeren? „Wat ons betreft vált er niet één centrum aan te wijzen”, zegt prof. dr. M. J. Paul. „In ons boek hebben we daarom veel meer nadruk gelegd op de lijnen in het Oude Testament.”
Samen met de 66-jarige Belgische oudtestamenticus prof. dr. H. J. Koorevaar redigeerde prof. Paul (57) het handboek ”Theologie van het Oude Testament. De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel”. Aan de uitgave werkten negen oudtestamentici mee, uit België, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. Behalve de redacteuren zijn dat dr. W. Hilbrands, dr. H. H. Klement, dr. G. W. Lorein, dr. W. C. Marlowe, dr. S. Riecker, dr. E. van Staalduine-Sulman en dr. J. Steinberg. Allen zijn of waren verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, als docent dan wel als promovendus.
”Theologie van het Oude Testament” wil de opvolger zijn van het gezaghebbende werk ”Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament” van de in 1981 overleden Utrechtse hoogleraar Oude Testament prof. dr. Th. C. Vriezen, aldus de Zoetermeerse uitgeverij Boekencentrum.
Dat klinkt vrij pretentieus.
„Zo is het niet bedoeld”, zegt prof. Paul in zijn woning in Ede. In de boekenkast in de huiskamer bevinden zich onder meer de negen tot nu toe verschenen delen van de reeks Studiebijbel Oude Testament, waarvan hij eindredacteur en mede-auteur is. Het volgende deel, over Jeremia en Klaagliederen, ligt op dit moment bij de drukker.
„Wat wij constateerden, was dat er sinds Vriezen, 1966, eigenlijk geen Nederlandstalig boek meer was verschenen waarin de literatuur en discussies op dit gebied waren verwerkt. Terwijl er heel veel, met name Engels- en Duitstalige, publicaties het licht hebben gezien. In die leemte wil ons boek voorzien. In hoofdstuk 1 bijvoorbeeld gaat Julius Steinberg in op de vraag wat er in de afgelopen twee eeuwen op het terrein van het onderzoek naar de oudtestamentische boodschap zoal is gebeurd.” Steinberg, in 2004 aan de ETF gepromoveerd op ”Die Ketuvim. Ihr Aufbau und Ihre Botschaft”, is verbonden aan de Theologische Hochschule in het Duitse Ewersbach.
Behoefte was er, aldus dr. Paul, ook aan een overzicht van wat het Oude Testament zegt over begrippen als zonde, genade, verbond, wet, eredienst en landbelofte. „Daarnaast belichten we de vele geschriften uit de periode tussen Maleachi en Mattheüs. Belangrijk is verder het laatste hoofdstuk, over de verhouding tussen het Oude en het Nieuw Testament. Hoe horen zij bij elkaar?”
Het handboek is in de eerste plaats bedoeld voor studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede en de ETF, „maar ook voor predikanten, en iedereen die dieper op de betekenis en de hoofdlijnen van de Bijbel wil ingaan.”
Lees hier het volledige interview met dr. Mart-Jan Paul.

De theologie van het Oude Testament

Wat is het „theologisch middelpunt”, de „centrale boodschap” van het Oude Testament? Op die vraag zijn in de loop van de tijd al heel wat antwoorden gegeven. Is het het begrip verbond? Een thema als belofte en vervulling? De vreze des Heeren? „Wat ons betreft vált er niet één centrum aan te wijzen”, zegt prof. […]

Boekomslag Theologie van het oude testament van Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul
Boekomslag Theologie van het oude testament van Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul

Nieuwe boeken