Menu

De ongekende kracht van dorpskerken

Redactie Theologie.nl

Afgelopen dinsdag verscheen het boek Sporen van God in het dorp van de theologe Jacobine Gelderloos. U kunt in dit artikel meer lezen over het boek en over de dorpskerkenbeweging. Onder aan dit artikel kunt u een stukje lezen uit een artikel van het magazine Woord&Weg over de dorpskerkenbeweging en het boek. 
Sporen van God in het dorp’ biedt een aanzet om vanuit een nieuw perspectief naar de rol van dorpskerken in de plattelandsgemeenschap te kijken. Niet vanuit de overlevingsvragen, maar vanuit unieke betekenis van dorpskerken. Een andere manier van kijken naar de rol van de kerk in het dorpsleven. Als plek waar reflectie, zingeving, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen. Door deze unieke betekenis van kerken voor het voetlicht te halen, verdwijnen overlevingsvragen naar de achtergrond. Zo kan er nieuw elan ontstaan in kerkelijke gemeenten op het platteland.


‘De dorpskerkenbeweging is een beweging van, voor en door dorpskerken.’


Dorpskerkenbeweging

Dorpskerken vervullen een maatschappelijke functie, onder andere door hun diaconale activiteiten. Om die rol te behouden is op initiatief van de Protestantse Kerk de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. De dorpskerkenbeweging is een beweging van, voor en door dorpskerken. Een beweging open naar andere kerkgenootschappen en naar samenwerking met landelijke, regionale en lokale partners die zich inzetten voor kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.

daniel-tseng-155730-unsplash

Eerste Dorpskerkendag

De eerste Dorpskerkendag is een netwerkdag voor kerkenraadsleden, predikanten, kerkelijk werkers en iedereen die hart heeft voor het dorp, de kerk en de verbinding daartussen. De dag eindigt met de boekpresentatie van Sporen van God in het dorp van Jacobine Gelderloos.

Aanmelden voor de eerste Dorpskerkendag van 24 september is helaas niet meer mogelijk: de Ontmoetingskapel is vol.

Online platform

Naast de Dorpskerkendag komt er ook een online platform. Dit is een website om ervaringen te delen en waar specifieke handvatten en werkvormen beschikbaar zijn. 


Woord&weg

In de juli/augustus editie van Woord&Weg stond een gesprek met Jacobine Gelderloos en de dorpskerkenbeweging projectleider Nadine van Hierden. 

In het artikel wordt onder andere besproken dat onderzoek van Jacobine laat zien dat juist die paar honderd dorpskerken ontzettend relevant zijn voor hun omgeving. Maar veel kleine dorpskerken worstelen met organisatievragen. De dorpskerkenbeweging wil hen hierbij helpen.

De meeste kerken vervullen meer maatschappelijke functies dan ze denken: door hun diaconale projecten en activiteiten, maar ook alleen al door de zichtbare aanwezigheid van hun kerkgebouw. Kerken mogen er trots op zijn dat zij er zijn, terwijl veel voorzieningen in de omgeving verdwijnen.” – Jacobine Gelderloos

Wanneer er veel dorpskerken zullen aanhaken bij de beweging, kunnen de kerken elkaar helpen om nieuwe energie aan te boren. Ze kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren.

De dorpskerkenbeweging wil dorpskerken helpen floreren in de omgeving waar zij kerk zijn” – Nadine van Hierden 


N.a.v. Sporen van God in het dorp | Jacobine Gelderloos| Uitgeverij Boekencentrum | Als paperback | Als e-book

De ongekende kracht van dorpskerken

Afgelopen dinsdag verscheen het boek Sporen van God in het dorp van de theologe Jacobine Gelderloos. U kunt in dit artikel meer lezen over het boek en over de dorpskerkenbeweging. Onder aan dit artikel kunt u een stukje lezen uit een artikel van het magazine Woord&Weg over de dorpskerkenbeweging en het boek.

Boekomslag Sporen van god in het dorp van Jacobine Gelderloos
Boekomslag Sporen van god in het dorp van Jacobine Gelderloos

Nieuwe boeken