Menu

Van Loon – Geloven in seizoenen

Peter van den Berg

Over herfst, winter, lente en zomer in geloof en kerk

Geloven in seizoenen gaat over seizoenen in het geloofsleven en in de kerk. Het boekje is tot stand gekomen na een serie van acht preken naar aanleiding van het jaarthema ‘De vier jaargetijden’. De benadering aan de hand van seizoenen is een gouden greep van ds. René van Loon om grip te krijgen op periodes in ons geloofsleven en fases waarin de kerk kan verkeren. Hij verstaat de kunst om wat voor iedereen zo herkenbaar is eenvoudig te beschrijven.

Cover van Geloven in seizoenen door René van Loon

Prachtig model

Iedereen kent seizoenen in zijn geloofsleven, hoogtepunten en dieptepunten, verlieservaringen et cetera en het is ook herkenbaar in de kerkgeschiedenis waarin altijd fases van bloei en neergang, groei of kerkverlating zich afwisselen. Een beschrijving aan de hand van seizoenen biedt een prachtig model om deze ervaringen te beschrijven en te herkennen. Maar het blijft natuurlijk wel een model. De grenzen tussen de seizoenen moeten niet te strak getrokken worden zoals dat in de natuur ook niet het geval is. Herfst is vooral de overgang van de zomer naar de winter en de lente de overgang van de winter naar de zomer. Dat geeft ook perspectief, want fases wisselen zich af in ons eigen geloofsleven en de situatie van de kerk en de winter gaat altijd weer voorbij. Of het is op de ene plek in de wereld winter maar op de andere plek zomer.

Overdenkingen

Het boekje is uitgegeven in een serie bijbelstudies bij uitgever Kok Boekencentrum, maar in feite zijn het geen echte bijbelstudies. Het zijn overdenkingen van de seizoenen die zich kunnen voordoen in ons geloofsleven en in het leven van de kerk, waar aansprekende bijbelgedeeltes bij worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan Job 38 en 42 waar Job in de crisis komt. De zomer in het geloofsleven en de kerk wordt uitgelegd aan de hand van gedeelten uit Johannes 14-16 waar het gaat over vrucht dragen en het werk van de Geest.

Mooi vond ik de verbinding van ons kerkelijk seizoen met de herfst in hoofdstuk 2: een krimpende kerk door het vallende blad maar er komen ook mooie herfstkleuren … nieuwe wegen worden gezocht om de komende winter het hoofd te bieden, zoals pioniersplekken, migrantenkerken, nieuwe vormen etc. Dat is heel herkenbaar in onze tijd en situatie in het westen. Bij dit hoofdstuk zijn twee gedeeltes uit Johannes 6 opgenomen, omdat daar beschreven staat dat veel discipelen Jezus verlieten, maar ook dat Petrus een bewuste en krachtige belijdenis van zijn geloof doet. Maar deze gedeeltes zijn er eerder bij gezocht als illustratie van wat er in de verschillende seizoenen gebeurt en hoe.

Bijbelkring

Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de vier seizoenen in 80 bladzijden besproken worden en per seizoen toegepast worden op het geloofsleven en de kerk. Ieder hoofdstuk eindigt met een serie vragen, zodat dit boekje ook uitermate geschikt is om op een bijbelkring te gebruiken. Het boekje eindigt met een regel uit gezang 288 uit het Liedboek voor de Kerken 1973 die bij mezelf ook opkwam toen ik het einde van het boekje naderde: ‘Eens komt de grote zomer’!

Deze recensie is geschreven door P.G.I. (Peter) van den Berg, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.


René van Loon. Geloven in seizoenen. Over herfst, winter, lente en zomer in geloof en kerk Utrecht: KokBoekencentrum, 2022. 96 pp. €12,99. ISBN 9789043537544 .

Van Loon – Geloven in seizoenen

“Geloven in seizoenen” gaat over seizoenen in het geloofsleven en in de kerk. Het boekje is tot stand gekomen na een serie van acht preken naar aanleiding van het jaarthema De vier jaargetijden. De benadering aan de hand van seizoenen is een gouden greep van ds. René van Loon om grip te krijgen op periodes in ons geloofsleven en fases waarin de kerk kan verkeren. Hij verstaat de kunst om wat voor iedereen zo herkenbaar is eenvoudig te beschrijven.

Boekomslag Geloven in seizoenen van René van Loon
Boekomslag Geloven in seizoenen van René van Loon

Nieuwe boeken

Lid worden