Menu

None

Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed

Dienstboek I bevindt zich bijna integraal en gratis op Theologie.nl (voorheen PreekWijzer), in zowel het Nederlands als het Fries. Dat geldt ook voor Dienstboek II, en voor de later verschenen uitbreidingen. Er is een auteursrechtenregeling van toepassing.

Selecteer wat u wilt zien uit Dienstboek I/Tsjinstboek I:

Ter inleiding

Tijdeigen (deel 1)

Orden

Tafelgebeden

Tijdeigen (deel 2)

Liturgische gezangen

Gebeden

Wetslezingen

Getijden

Roosters en kalenders

Verantwoording en bijlagen

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken