Menu

Praktijkopzet indienen uit Ouderlingenblad

U kunt uw opzet toezenden naar de redactie, zie daarvoor de mogelijkheid onder ‘contact’.
De redactie behoudt zich het recht voor om te bekijken of uw opzet inderdaad ook voor anderen bruikbaar kan zijn.
Met het oog daarop is het van belang dat de ingestuurde programma-opzet in ieder geval de volgende toelichtende elementen kent:

  • Bij welk artikel of themanummer sluit uw opzet aan?
  • Wat is het thema van uw opzet?
  • Wat houdt het programma in?
  • Welke doelgroep had u ermee op het oog?
  • Hoe kijkt uzelf op het werken met dit programma terug?
  • Wat zou u een volgende keer eventueel anders doen?

Voorzien van deze gegevens kan de redactie uw programma-opzet zo redigeren dat die mogelijk ook door anderen kan worden gebruikt.

Voor de reeds beschikbare praktijkopzetten, klik hier.

Nieuwe boeken

Lid worden