Menu

Praktijkopzetten uit ouderlingenblad

In nogal wat gemeenten worden artikelen uit het Ouderlingenblad gebruikt voor toerusting van de kerkenraad, voor training van bezoekmedewerkers, voor verwerking in een groothuisbezoek, een wijk- of gemeenteavond en dergelijke.

De redactie stelt opstellers van zulke programma’s in de gelegenheid om hun uitgewerkte praktijkopzet ter beschikking te stellen van anderen.
Klik hier voor het indienen van een praktijkopzet of verslag van een bijeenkomst.

Hieronder de reeds beschikbare praktijkopzetten, of kijk hier hoe u zelf een opzet kunt indienen.

Nieuwe boeken

Lid worden