Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Het wereldparlement van religies te Chicago (1893)

Het wereldparlement van religies dat van 11 tot 27 September 1893 in Chicago werd gehouden is een controversieel onderwerp. Het werd door sommige tijdgenoten gezien als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de moderne geschiedenis, maar door anderen als het werk van de duivel. Hedendaagse wetenschappers analyseren het wereldparlement vanuit verschillende gezichtspunten – als een […]

Premium

De levensbeschouwing van Allard Pierson

Niemand heeft de recente geestelijke geschiedenis van Nederland inniger en meer volkomen belichaamd dan Allard Pierson, zo schreef de voormalige moderne predikant A.G. van Hamel (1842-1907) in zijn in memoriam van Allard Pierson (1831-1896). A.G. van Hamel, ‘Allard Pierson. 8 April 1831 – 27 Mei , De Gids 60 (1896), EI, i-xxii, ii. Daarmee doelde […]

Premium

Publieke religie: een terreinverkenning

Religie is weer helemaal terug in het maatschappelijke debat. Niet de plausibiliteit van geloofsvoorstellingen staat centraal, maar de publieke manifestatie van religie. Heerste onder Europese intellectuelen lange tijd de overtuiging dat religie – in ieder geval in de ‘verlichte’ West-Europese cultuur – op haar retour zou zijn en zich tot de privé-sfeer zou (moeten) beperken, […]

Premium

Vruchten van wetenschappelijke studie 60 jaar Nederlands Theologisch Tijdschrift

Inleiding De markt van Nederlandse theologische tijdschriften is voortdurend in beweging. Zo werd recentelijk het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift(19002003) opgeheven en kregen de abonnees een presentexemplaar van Theologisch Debat toegezonden. Dit nieuwe tijdschrift is niet aan een bepaald kerkgenootschap gebonden en de redactie laat zich zeer kritisch uit over de heersende academische publicatiecultuur. Er zou weinig […]

Nieuwe boeken