Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

None

Preekschets Matteüs 4:18a: christen-zijn op je werk

Bij de ‘zondag christen-zijn op je werk’ Matteüs 4:18b ‘Het waren vissers’ Schriftlezing: Matteüs 4:18-25 Het eigene van de zondag De ‘zondag christen zijn op je werk’, de eerste of tweede zondag in november, sluit aan op Dankdag. Die heet immers voluit ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. De tekst die uitgangspunt is voor deze preekschets […]

None

Preekschets Psalm 24: christen-zijn op je werk

De zondag na Dankdag: ‘Christen zijn op je werk’ ‘Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert…’ Kernvers: Psalm 24:4 Schriftlezing: Psalm 24 Zie ook Andere preekschetsen van het Centrum voor geloof en werk Preekschets Psalm 24: Micha-zondag Preekschets Psalm 24 en Mattëus 25:14-30: Micha-zondag Website […]

Nieuwe boeken