Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

De teloorgang van het antiklerikalisme: winst of verlies?

De premisse van dit artikel is dat secularisatie en antiklerikalisme in de Wes-terse wereld zich tot elkaar verhouden als de bewoners van een weerhuisje. Wanneer het vrouwtje naar buiten komt, trekt het mannetje zich terug. Een maatschappij waarin kerk en geloof een dominante positie hebben, biedt een uitstekende voedingsbodem voor het opbloeien van het antiklerikalisme. In een samenleving waar de secularisatie om zich heen grijpt en kerk en geloof aan belang inboeten, verliest het antiklerikalisme zijn functie.

Premium

Ouderdom in bijbels-theologisch perspectief Een ‘Schriftgetrouwe’ benadering

Ter inleiding Voor dit artikel heb ik geput uit eerder verschenen publicaties van mijn hand, met name uit mijn commentaar op Exodus. Verwijzingen geschieden naar de completere Engelse vertaling: Exodus, I-IV (HCOT), Kampen/Leuven 1993-2002. Een wereld van verschil. Dat is de eerste constatering die iemand zal doen die vanuit de Nederlandse verzorgingsstaat een denkbeeldige reis […]

Premium

Bekering als noodzaak – vergeving als christelijke plicht

Een godsdienstonderwijzer als novelist Ter inleiding Werkend aan het project ‘ Bijbelse geschiedenis herverteld’, Zie C. Houtman, Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en beeld – Vraag en antwoord, Heerenveen 2010. maakte ik kennis met enkele geschriften van Peter Duijs (1822-1899), een 19de-eeuwse godsdienstonderwijzer. Op zoek naar nadere gegevens over hem bleek mij dat hij niet alleen […]

Nieuwe boeken