Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Jozua 4:6 – Bediening van de Heilige Doop

Jozua 4:6 Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen. Schriftlezing: Jozua 3:14-4:7 Het eigene van de zondag Over grenzen van kerkgenootschappen en culturen heen wordt de doop nog steeds verstaan als het unieke en universele teken van opneming in de wereldwijde gemeenschap van de volgelingen van Jezus, de ‘Kerk met een grote […]

Nieuwe boeken