Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Delen in lijden (of niet)

Gepassioneerd achter Jezus aangaan Is ‘lijden’ wel een bijbels grondwoord? Waarom ligt er in het christelijk geloof zo vaak nadruk op het negatieve, het zware? Waarom dat ‘moeten’ in combinatie met ‘lijden’? In het Nieuwe Testament komt het Griekse werkwoord paschein (‘lijden’), inclusief synoptische parallellen en afgeleide of samengestelde woorden, 69 keer voor. Daarvan gaat […]

Nieuwe boeken